Řidič autobusu se setkal s policisty, kteří mu zachránili život

Řidič autobusu poděkoval policistům za záchranu života

Řidič linkového autobusu, který před rokem za volantem zkolaboval, přišel dnes osobně společně se svojí manželkou poděkovat policistům, kteří nezaváhali ani na okamžik a srdeční masáží mu zachránili život. 

Poděkoval jim před jejich přímým nadřízeným vedoucím obvodního oddělení Hradec Králové 3 i zástupcem vedoucího územního odboru Hradec Králové. Policistce předal krásnou růži a všem společně předal dárkový koš.

Popsal, že byl 14 dní v kómatu a probudil se až 1. února na své 68. narozeniny. Od té doby prošel různými operacemi, léčením, rehabilitací a nyní po roce je relativně fit.

Řidič autobusu poděkoval policistům za záchranu života

Na nehodu si vůbec nepamatuje a ani na to, jak šel ten den do práce. S úsměvem svým zachráncům "vytkl", že mu při masáži zlomili tři žebra. Samozřejmě, že oproti ostatním zdravotním komplikacím to byla maličkost. Neopomněl pochválit nemocniční personál a všechny ty, kteří se o něho po celou dobu starali.

Výbornou práci policistů ocenil i ředitel Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje udělením odměny a v soutěži Policista roku 2017 Královéhradeckého kraje se v kategorii Čin roku umístili na krásném 2. místě.

Dík patří ještě jednou všem třem zachráncům a řidiči přejeme do dalších let pevné zdraví.

Řidič autobusu poděkoval policistům za záchranu života