Před 4 roky zažili v Hostinném a Rudníku povodně. Od té doby tu každý větší déšť vyvolává obavy

28. září 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lubina v Kopřivnici-Lubině dosáhla 2. stupně povodňové aktivity

Zatopené domy, poničené silnice, zoufalí lidé. To byl obrázek Hostinného a Rudníka, kdy se tudy před čtyřmi roky prohnala velká voda. Jak jsou obce na případné povodně nyní připravené? Radnice zapracovaly na zdokonalení protipovodňových opatření a varovných systémů. Teď tvrdí, že na případné nebezpečí jsou lépe přichystáni.

Obavy z velké vody panují mezi lidmi v Rudníku neustále.

Ale podle nezávislého starosty Aleše Malocha je obec nyní podstatně lépe připravena na případné povodně, než tomu bylo před čtyřmi roky: „Tu ochranu opravdu nepodceňujeme. Máme varovný protipovodňový systém, máme srážkoměry, průtokové měřiče, SMS-infokanál. Vše funguje i s okolními obcemi. Takže jsme napojeni i na integrovaný záchranný systém."

Čtěte také

Podobně jsou na tom i v sousedním Hostinném. Městu se podařilo získat dotaci na pořízení bezdrátového rozhlasu, navýšil se počet srážkoměrů a takzvaných vodočetných tyčí.

„Na hlásiče je vytipováno přes 200 míst. Tak, aby obyvatelé byli včas informováni o možném hrozícím nebezpečí," vysvětluje starostka Dagmar Sahánková ze Sdružení pro lepší Hostinné.

Odstraňování následků povodní v Rudníku

Dosud si lidé mohli nechávat posílat SMS zprávy v případě hrozícího neštěstí. Ale moc lidí toho nevyužívalo.

„Máme přihlášeno zhruba 320 občanů z celkem čtyř a půl tisíce," říká Dagmar Sahánková.

Za čtyři roky, kdy velká voda udeřila, se podařilo opravit téměř vše

„Jediné, co si myslím, že bylo zapotřebí opravit a neopravilo se, je jeden most přes řeku Čistou a konstrukce lávky přes Čistou. Tam si myslím, že je ještě potřeba tyto dva mostní objekty opravit," upřesňuje Dagmar Sahánková.

V Rudníku bojovali s desítkami sesuvů půdy. Některé z nich přímo ohrožovly lidská obydlí. Ale téměř všechny už se obci podařilo opravit.

„Ještě nám trošku zbývá dodělat pár sesuvů. Ty jsou v závěrečné fázi," dodává starosta Rudníku Aleš Maloch.

Obce neustále spolupracují s Povodím Labe. Díky těžké technice se daří dávat do pořádku koryta řek a potoků. Prohlubují se a také se hlavně zpěvňují zdi. Aktuálně dělníci finišují s pracemi na konci Hostinného u vodní elektrárny.

Spustit audio