Pravěké sídliště objevili archeologové v Kostelci nad Orlicí

8. říjen 2015

Archeologové opět bádali v cihelně v Kostelci nad Orlicí. V místě, kde chce firma těžit další hlínu na výrobu cihel, totiž pod vrchní vrstvou leží zbytky sídliště z doby popelnicových polí.

Nedaleko už ve 30. a 80. letech minulého století odkryli velké pohřebiště, ke kterému už objevili 7 sídlišť.

Toto nové je další v řadě.

S archeoložkou Muzea Orlických hor Martinou Bekovou se tam sešla redaktorka Kristýna Štanderová.

"Máme tady asi 100 archeologických objektů. Jsme na vrcholku kopce v poměrně exponované poloze. Původně tady byla kulturní vrstva, která oderodovala dolů, takže my máme vlastně jen její spodek. Jen taková zahloubení, nepříliš pohledné jámy. Kromě toho tu máme kůlové jamky a ty nám vyznačují čtvercové půdorysy. Už jich tu máme několik,", říká Martina Beková.

Pravěké sídliště objevili archeologové v Kostelci nad Orlicí

Co si představit pod slovním spojením archeologický objekt: "To je buď právě zbytek nějakého toho zahloubení v kulturní vrstvě, nebo je to jedna kulová jamka".

Čtěte také

Podíváme se na půdorysy nadzemních staveb, které jsme tady našli: "Byly ze dřeva, tedy z organického materiálu. Nevíme přesně čím ty vršky byly omazané. Našli jsme vlastně čtyři kůly, které byly pravidelně umístěny do země a na nich ta konstrukce spočívala".

"Tady se už vidět poměrně pravidelný čtvercový půdorys, rozměry asi 2,5 metru na 2,5 metru. Jamky jsou v průměru kolem 40 cm a jejich hloubka se nám dochovala v průměru kolem 20 cm", upřesňuje Martina Beková.

Mohlo tedy jít o obydlí?

"Šlo velmi pravděpodobně o obydlí. Mohly k tomu být ještě nějaké přístřešky, ale to základní obydlí je velmi pravděpodobné", uvádí Martina Beková.

Pravěké sídliště objevili archeologové v Kostelci nad Orlicí

Co dalšího archeologové našli?

"Ty čtvercové stavby se nám pravidelně opakují, zatím tedy máme tři takové čtvrce a to ostatní jsou vlastně pozůstatky té kulturní vrstvy. Musíme si představit, že na tom sídlišti se s nějakou separací nebo odvozem odpadu příliš nezabývali. Tudíž co upadlo, to tam bylo, zašlapávalo se do země a kulturní vrstva se nám vytváří vlastně po desetiletí fungování toho sídliště a nalézá se v ní to co naši předci už nepotřebovali", dodává Martina Beková.

autor: KS
Spustit audio