Poprvé můžete navštívit část sklepení zámku Hrádek u Nechanic v rámci Dnů evropského dědictví

9. září 2016

Prohlídky sklepů budou realizovány v neděli 11. září a s lehkou nadsázkou se dá říci, že se jedná o první počin kastelána Mgr. Martina Rejmana, který na Hrádek u Nechanic nastoupil sice již 1. července, ale až nyní se, po dvouměsíční souběhové době s dnes již emeritním kastelánem Ivanem Šenkem, ujal plně řízení objektu.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkráceně EHD) jsou příležitostí ukázat památku v jiné podobě, nabídnout prohlídky se zaměřením na stavební vývoj objektu či zpřístupnit jinak uzavřené prostory.

Právě pro tento krok se rozhodl nový kastelán zámku Hrádek u Nechanic Mgr. Martin Rejman.

„Uplynulé dva měsíce pro mne byly skutečně nabité - dopodrobna jsem se seznamoval s chodem objektu, se zaměstnanci, podílel jsem se na kulturních akcích, které proběhly ještě pod vedením mého předchůdce, samozřejmě jsem si musel objekt mnohokrát projít od sklepů až po půdu, seznámit se s technickým stavem nejenom samotného zámku, ale všech přilehlých budov. A právě při těchto obchůzkách mne napadlo, že je škoda neukázat veřejnosti sklepení, které je samo o sobě nádherné, ale navíc se v něm dochovaly technické prvky, jako třeba kotle z 19. století nebo elektrické rozvody z roku 1914. Nápad byl na světě, k realizaci bylo potřeba sklepy vyčistit, vynosit nepotřebný stavební materiál a samozřejmě si připravit průvodcovský text. Sklepení nebudeme ukazovat celé, jen část, něco si musíme schovat zase na příště", vysvětluje Mgr. Rejman.

Kastelán zámku Hrádek u Nechanic Mgr. Martin Rejman ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové


Objekt jsem mnohokrát prošel od sklepů až po půdu. A při těchto obchůzkách mne napadlo, že je škoda neukázat veřejnosti sklepení, které je samo o sobě nádherné.Mgr. Martin Rejman, kastelán zámku Hrádek u Nechanic

Kromě historicky prvního zpřístupnění sklepení v neděli 11. září od 9 do 17 hodin (v každou celou hodinu) by nový kastelán chtěl co nejdříve sjednotit fasádu zámku a opravit terasy. Pro návštěvníky také plánuje kavárnu, zamýšlí se i nad prohlídkovými trasami a kulturními akcemi.

Čtěte také

„Nápady jsou, to nezastírám. Rád bych pokračoval ve stopách svého předchůdce u vánočních a velikonočních programů, které mají veliký ohlas, oblíbené jsou také kostýmované prohlídky, ale zároveň bych nabídku doplnil o jarmark, slavnosti… Uvažuji nad častějším zpřístupněním tzv. Hodinové věže, chtěl bych také využít dosavadní spolupráce s místní samosprávou, zájmovými spolky a dalšími. Věřím, že se Hrádek u Nechanic stane přirozeným kulturním centrem a že osloví co nejširší veřejnost. Osobně považuji Hrádek u Nechanic za pohádkový zámek a novogotický klenot a tak bych jej rád prezentoval", představuje své plány nový kastelán.

Zámek Hrádek u Nechanic

Jeho slova doplňuje také starosta Hrádku, pan Filip Danda: „Se správou zámku, respektive s panem Šenkem, se vždy spolupracovalo výborně a jak jsem zatím poznal jeho nástupce, věřím, že tomu bude i nadále. Byl bych moc rád, kdyby se novému kastelánovi podařilo vyřešit otázku obnovy bývalé Jízdárny, byla by to ideální prostora pro pořádání kulturních akcí, na nichž bychom se jako obec rádi podíleli".

Státní zámek Hrádek u Nechanic je spravován Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově a ročně ho navštíví v průměru 33 000 návštěvníků.

Kastelán zámku Hrádek u Nechanic Mgr. Martin Rejman ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové spolu s moderátorkou Pavlou Kindernayovou

„Chtěl bych poděkovat Ivanu Šenkovi za jeho obětavou práci pro zámek, který vedl od roku 1989 a neodmyslitelně se tak zapíše do dějin tohoto objektu. Pod jeho vedením se začaly obnovovat fasády v původní barevnosti, zámek se více otevřel veřejnosti, byl opakovaně vyhledáván filmaři k natáčení historických filmů a seriálů, ale také pohádek. Mohl bych vyjmenovat mnoho dílčích úkonů, projektů, stavebních obnov a oprav, tematických prohlídek, kulturních akcí a další a další činnosti, které pan Šenk svědomitě plnil s cílem co nejlepší správy a péče o svěřený objekt", uzavírá jednu etapu zámku ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově PhDr. Miloš Kadlec.

Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven v letech 1839-1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu jako reprezentační rodové sídlo. Předlohou pro exteriéry i interiéry zámku se stala anglická šlechtická sídla ve stylu tudorské gotiky. Zpřístupněné interiéry si dochovaly původní vzhled z 2. poloviny 19. století. Hrádek u Nechanic je místem častých kulturních akcí, nabízí i vzdělávací programy pro školy a školská zařízení, možnost svatebních obřadů i komerčních pronájmů.

autor: Lucie Bidlasová
Spustit audio