Nikoliv Matrix, ale Městská policie Hradec Králové. Záznam z miniaturních kamer jako důkaz!

19. leden 2017

Převrat do praxe městských strážníků v Hradci Králové přinesly kamery na výstroji a v jejich služebních vozech. Velice často se totiž přestupci a jejich právníci utkávají s městskou policií, která musí při výjezdech postupovat podle zákona, jež jim v jejich počínání výrazně svazuje ruce. Zejména když stojí tváří v tvář například agresivnímu pachateli přestupku či trestného činu.

Nahrávka je naprosto jasným důkazním materiálem, který strážníky spolehlivě chrání, a může posloužit k posouzení situace správnímu orgánu nebo orgánům činným v trestním řízení. Kamerou disponuje každý strážník a je rovněž instalována ve všech služebních vozech.

„Mnohdy musejí naši strážníci při své práci používat donucovacích prostředků a bohužel se stává čím dál častěji, že si pachatelé najímají renomované právníky, s nimiž následně o jednotlivých zákrocích jednáme. Záznamy z kamer jsou pak jediným důkazním prostředkem mnohdy takové váhy, že přestupce či pachatel trestného činu svou stížnost na jednání strážníků raději vezme dobrovolně zpět,“ potvrzuje Miroslav Hloušek, ředitel Městské policie Hradec Králové.

Čtěte také

Kamery objektivně vykreslí události, snímají kromě obrazu i zvuk

O tom, že miniaturní kamery plní svůj účel, svědčí i případ, který se stal před několika dny

„V jedné z uliček starého města docházelo k fyzické potyčce mezi skupinkou lidí. Projíždějící hlídka vystoupila z vozidla, aby konflikt uklidnila. Jeden z mužů na výzvu vůbec nereagoval, naopak kopy a údery napadl na chodníku stojícího mladíka. Od dalšího útoku ho odradil až zákrok strážníka, který ho svedl na zem. Protože jeho agrese stále pokračovala, byla mu na zklidnění nasazena pouta. Další ze stojících neuposlechl výzvu hlídky, aby ustoupil, a stále se zdržoval v blízkosti zadrženého muže. Choval se nevhodně a arogantně,“ popisuje Eva Kněžourová, mluvčí městské policie.

Kamery na výstroji a v autech slouží královéhradeckým strážníkům, ale i občanům

Opilého muže strážníci převezli na záchytku, přičemž hlídku ve vozidle urážel a vyhrožoval jí zabitím.

„Po dohodě s lékařem strážníci kontaktovali jeho manželku. Byla jí vysvětlena situace s tím, že si pro svého sedmačtyřicetiletého manžela může přijet a převzít si ho do péče. Následující ráno si řešený muž přišel na strážníky osobně stěžovat,“ doplňuje mluvčí.

Dodává, že v tomto případě strážníky ochránily kamery umístěné na jejich výstroji i v jejich vozidlech a pomohly dokonale objasnit, co se na místě opravdu stalo.

Zařízení strážníci používají pravidelně při každém úkonu či zákroku

Kamery dále pomohly objasnit situaci dopravní nehody na Gočárově třídě při střetu autobusu s chodcem na přechodu pro chodce. Hlídka strážníků zrovna projížděla kolem, situaci zaznamenala kamera ve voze.

Kamery na výstroji a v autech slouží královéhradeckým strážníkům, ale i občanům

Šetření započalo jako vina řidiče autobusu, záznam kamery sloužil jako důkaz pro objasnění a posléze bylo zjištěno, že vina byla na straně chodce.

Další případ se týkal stížnosti na neoprávněný a protiprávní zásah hlídky v Brněnské ulici. Chodec obviněný z přestupkového jednání neuposlechl výzev hlídky a utíkal z místa. Hlídka byla nucena použít donucovací prostředky. Přestupce chtěl posléze podat trestní oznámení na strážníka pro zneužití pravomoci úřední osoby. Záznam z kamerky jasně doložil, že dotyčný se mýlí. Strážník tím pádem obviněn nebyl.

Kamery strážníci používají přesně v souladu s §24b zák. č. 533/1991Sb. o obecní policii: Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

Spustit audio