Nevíte co je bazální stimulace? Pomáhá vracet pacienty do života

Chlapec v nemocnici

Neustále se rozvíjející technika a také nové zdravotnické metody pomáhají navracet nemocné lidi zpět do života. K oblíbeným ošetřovatelským metodám patří v zahraničí například metoda tzv. bazální stimulace.

K jejímu využití není zapotřebí nadstandartních pomůcek a není pro zdravotnická zařízení finančně náročná.

S poměrně velmi dobrými výsledky metodu uplatňují také na Anesteziologicko - resuscitačním oddělení ARO v náchodské nemocnici, kde se daří vracet těžce nemocné pacienty znovu do života.

Primáře Antonína Housu s rozhlasovým mikrofonem oslovila redaktorka Jana Tomková.

"Je velký rozdíl v poskytované péči a přístrojové technice. Změnila se také skladba pacientů, je běžné se operují pacienti ve věku 80 let i více. A všichni tito pacienti jsou po rozsáhlých výkonech hospitalizováni na resuscitačním oddělení", říká Antonín Housa.

Jsou kladeny velké nároky na personál a jsou také velké finanční nároky na lékařskou techniku

"My jsme se specializovali na pacienty po těžkých úrazech mozku. Po akutní fázi nastupuje fáze, kdy je potřeba znovu nabudit buňky k činnostem. A k tomu slouží metoda bazální stimulace", dodává primář Antonín Housa.

Bazální stimulaci se věnuje vrchní sestra Šárka Volšíková se svým kolektivem: "Jde o citlivý a individuální přístup k nemocnému, kdy se mu snažíme poskytnout takové vjemy jaké měl před onemocněním nebo úrazem. Respektujeme jeho minulý život. Je zde nutná spolupráce s rodinou, abychom měli potřebné informace".

"Stimuly jsou jak somatické, různé masáže, rehabilitace a koupele, tak i optické, kdy jim ukazujeme předměty z jejich života. Prostě aby jim to dodalo chuť bojovat", připojuje Šárka Volšíková.

Pacientka v nemocnici. Ilustrační foto

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lid

Nabízí jasné, cílené a známé informace (stimuly) o osobě samé nebo jejím okolí, které pro ni byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných.

Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: nemocní v bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením mozku, s Alzheimerovou chorobou, pacienti v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení nebo nedonošené děti.

Bazálně stimulující péče (péče s prvky bazální stimulace) je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného.


Zvětšit mapu