Nejlépe se žije v Královéhradeckém kraji!

7. prosinec 2012

Kraj dosáhl pozitivního hodnocení v žebříčku kvality života v projektu Místo pro život v ekonomické, sociální i environmentální oblasti.

Na druhém místě se umístila Praha, které na druhou pozici pomohla především nízká míra nezaměstnanosti a počet ekonomicky aktivních subjektů.

Logo

Lidé v kraji oceňují přírodní krásy, množství památek, ale i dobré podmínky pro život rodin s dětmi nebo nízkou míru nezaměstnanosti.

Zjistila to redaktorka Jiřina Mužíková.

Na opačném konci žebříčku kvality života se umístila Severní Morava.

Projekt Místo pro život je společensky přínosným srovnávacím výzkumem, který mapuje kvalitu života obyvatel v regionech České republiky.

Vyhodnocuje úroveň životních podmínek v jednotlivých krajích, sleduje je v dlouhodobém horizontu a iniciuje společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají.

Kraje se hodnotí z pohledu 54 kritérií.

Spustit audio