Náchod by mohl mít železniční spojení s Polskem

24. září 2010
Koleje

Mezi Náchodem a šest kilometrů vzdálenými polskými lázněmi Kudowa Zdroj by opět mohly jezdit vlaky. O vybudování nové železniční trati přes hranice usilují města náchodského a klodského regionu. Trať mezi Náchodem a polskými lázněmi existovala do roku 1945. Uvedla to Mladá fronta Dnes v příloze pro Hradecký kraj. Města již mají k dispozici studii, která řeší technické možnosti obnovení trati. Nové koleje by měly vést z Náchoda souběžně s dnešní tratí do Hronova. Před zastávkou Běloves by se od ní odklonily a po mostní konstrukci překročily prostor celnice v Bělovsi. V Polsku by se trať napojila na dosud poměrně zachovalý násep a vedla by až k nádraží v Kudowě.

Nová trať zatím není v územních plánech. "Příští rok bychom se měli pokusit získat finance na zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí, aby bylo možno na obou stranách hranice tento záměr zanést do dokumentů územního plánování," řekl zástupce Českých drah pro Hradecký kraj František Čejka.
Zatím na území Hradeckého kraje neexistuje jediná fungující železniční trať pro osobní dopravu do sousedního Polska. Nejbližší spojení s polskou stranou zajišťuje až hraniční přechod Lichkov-Mezilesí v Pardubickém kraji. I tam ale jezdí většinou rychlíky a jen jediný regionální spoj.

Koleje