Miloš Zeman, strážce Prachovských skal, stál u zrodu tzv. SOS bodů

7. září 2015

Dosud měli záchranáři práci v Prachovských skalách dost náročnou a to hlavně kvůli špatně dostupnému terénu. Nyní vznikla mapa tzv. SOS bodů, která zásahy usnadní.

Prachovské skály teď budou pro záchranáře snadněji dostupné. A to díky tzv. SOS bodům, které tady vytyčili strážci skal. Záchranáři by se tak ke zraněným či ztraeným turistům měli dostat rychleji.

Terén Prachovských skal je náročný a mnozí se v něm špatně orientují. Stává se, že se tu turisté i ztratí a vůbec netuší kde přesně jsou.

A pokud se jim něco stane, přichází problém.

Díky zmapování terénu a určení tzv. SOS bodů by pomoc a záchrana měla přijít rychleji.

"Ve zdejší přírodní rezervaci máme 20 bodů, které jsme vytipovali, ty jsou nejzásadnější pro návštěvnický okruh. A připravuje se dalších 13, to jsou vyhlídky. Nakonec by tu tedy mělo být 33 bodů, které by měly být připravené pro celý systém", říká Miloš Zeman, strážce Prachovských skal, který stál u zrodu vytvoření mapy těchto bodů.

Čtěte také

"Pokud turista oznámí na některou z tísňových linek problém, dostane se to na operační středisko a tam už by si měli vytáhnout ve svých mapových podkladech kde to přesně je. A už cíleně tam zaslat jednotlivé složky podle toho, co je zapotřebí. To znamená buď hasiče, nebo záchranáře. Popřípadě, kdyby se tam něco stalo tak i policii", vysvětluje Miloš Zeman.

Záchranáří díky tomu, že postižený nahlásí číslo bodu u kterého k problému došlo, ho snadněji najdou.

Prachovské skály

SOS body podle Evy Šimkové, vedoucí Záchranného střediska v Jičíně, zpřehlední celou oblast: "My to vítáme, protože opravdu těch akcí záchranných nebo zdravotních je poměrně dost. My jsme uvítali iniciativu, že se budeme prostě orientovat podle nějakého místa a čísla. Protože dostaneme hlášení z dispečinku a nevíme přesně. Ohlásí nám Vyhlídka, ale nevíme jestli je to nahoře na Vyhlídce nebo dole pod Vyhlídkou. Tedy ty SOS body jsme uvítali".

Turistická chata klubu českých turistů

"Já jsem strašně rád, že jsme dospěli k nějakému závěru a přál bych si, aby snaha všech těch lidí, kteří do tohoto projektu byli zainteresováni, odrazila ve výsledcích. To znamená, že budeme rychlejší a že budeme snadněji komunikovat", vítá novinku ředitel jičínských hasičů Libor Zikeš.

Systém nyní zkušebně funguje. Od příští letní sezóny už každý turista automaticky u pokladny dostane mapu s vyznačením SOS bodů.

A systém se rozjede naplno.

Spustit audio