Máte už zakoupený vánoční stromek a nebo se teprve rozhodujete?

V každém případě je potřeba vědět, jak se o takovou zelenou krásu do Štědrého dne, ale i potom, postarat. Zajímalo to také redaktorku Janu Tomkovou, která se obrátila na odbornici Věru Hrabíkovou.

Teď už víte, jak se postarat o vánoční stromek, aby nám dělal radost třeba i po Vánocích.

Vánoční stromeček, je jedním ze symbolů Vánoc. Staví se na Štědrý den a lidé si pod ním rozdávají vánoční dárky.

Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek také zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů.

Na mnoha místech se o víkendu rozzáří vánoční stromky

Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570.

Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana. Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali boha Slunce.

V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských rodinách.


Zvětšit mapu