Legenda neurochirurgické kliniky v Hradci Králové prof. MUDr. Rudolf Malec

15. srpen 2015

Hostem Jiřiny Mužíkové v pořadu Návštěva v sobotu 15. srpna 2015 po 18. hodině byl prof. MUDr. Rudolf Malec, dlouholetý přednosta neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Laureát ceny dr. Františka Ulricha z roku 2013 prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. se narodil v Hradci Králové a kromě několika válečných let zasvětil svůj osobní i profesní život městu na soutoku Labe s Orlicí.

Středoškolská studia absolvoval na hradeckém gymnáziu, již tam pod vlivem svého profesora výtvarné výchovy Karla Štěrby se začal věnovat kresbě, později se vypracoval na skvělého portrétistu, který je schopen několika tahy charakterizovat obličej či postavu.

Okamžitě po skončení války patřil k prvním, kdo nastoupil ke studiu na tehdy nově vzniklé hradecké lékařské fakultě, kde v květnu 1950 odpromoval.

Během studií aktivně působil na anatomickém ústavu fakulty, kde je stále možné použít jím kreslené výukové tabule. Ke konci studií už projevil zájem o neurologii a neurochirurgii, kterou začal v Hradci Králové rozvíjet tehdejší asistent Petr.

kresby prof. MUDr. Rudolfa Malce

Ve spolupráci právě s pozdějším prof. Petrem se věnoval i tehdy ojedinělé práci, a to sestavování scénáře k filmu o ošetřování mozkových cévních výdutí. Tento film v roce 1956 získal první cenu na festivalu odborných filmů v Benátkách a ve své době, kdy se výdutě ošetřovaly radikálně jen na několika pracovištích v Evropě, byl velmi přínosný.

Kromě běžné klinické práce se pak věnoval cévní problematice a z ní vytěžil v roce 1965 svoji kandidátskou, a poté v roce 1966 i habilitační práci, která se týkala vyšetřování bočního mozkového oběhu pomocí orbitopletysmografie.

Nikdy se nestal členem žádné politické strany - funkční místo docenta mu bylo přiznáno až za 15 let - v tomto období se však o to usilovněji věnuje neurochirurgické a zvlášť traumatologické problematice.

V roce 1986 se stává přednostou kliniky po prof. Petrovi a dál rozvíjí problematiku cévní i složitých nitrolebních tumorů, zvlášť se věnuje otázkám použití laseru v chirurgických indikacích, k čemuž měl dobrý předpoklad díky své technické zdatnosti.

V roce 1993 byl jmenován profesorem.

prof. MUDr. Rudolf Malec, dlouholetý přednosta neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

Léta 1986-1994, kdy působil jako přednosta kliniky, představovala pro hradeckou neurochirurgii další rozvoj v inovacích nejen operačních postupů, ale i v postupném zavádění nových metod v neurotraumatologii na jednotce intenzivní péče.

Prof. Rudolf Malec významně působil po celé toto období jako pedagog, který učil mnoho generací mediků. Ti rádi vzpomínají na jeho vtipně a graficky nadstandardně vybavené přednášky.

Svému výtvarnému koníčku zůstal věrný celý život, ilustroval řadu nejen odborných publikací, vytvořil unikátní portrétní galerii hradeckých osobností, jeho celoživotní výtvarná práce je výjimečnou kronikou lidských příběhů.

Příjemný poslech!

Spustit audio