Kvůli složitému rozmnožování plameňáků malých navázal dvorský safari park spolupráci se ZOO ve Zlíně

3. prosinec 2022 07:46

V zoologických zahradách přichází na svět více samců než samiček plameňáků malých. Safari Park Dvůr Králové se při řešení tohoto problému spojil s některými dalšími chovateli u nás a dvěma samičkami posílil hejno v ZOO Zlín. Tam se daří v početnějším hejně plameňáka malého rozmnožovat. 

Jak se přesvědčíte v příspěvku královédvorského zoologa Michala Podhrázkého a redaktorky Dany Voňkové, je spolupráce mezi chovateli potřebná a užitečná.

Čtěte také

Ve východní Africe se vyskytují dva druhy plameňáků. Plameňák růžový, který má největší plochu výskytu zasahující přes jih Evropy do jižní Asie, je největším druhem plameňáka, dosahuje výšky 110-150cm a váhy 2-4 kg. Plameňák malý je naopak nejmenší, ale zároveň nejpočetnější druh plameňáka.

Oba druhy se od sebe liší především velikostí, ale také zbarvením zobáku. Plameňák malý má zobák téměř celý černý, zatímco plameňák růžový má černou jen špičku zobáku. Oba mají dlouhý tenký krk a nohy. Zbarvení peří se pohybuje od bílé přes růžovou až po červenou barvu, letky na křídlech jsou černé.

Růžové zbarvení je způsobeno karotenoidovými pigmenty, které pták získává ze své potravy. Čím je potrava na tato barviva bohatší, tím je barva peří sytější.

Plameňáci malí v Safari Parku Dvůr Králové

Plameňáci obývají mokřadní biotopy, sladké, slané i brakické vody. Mimo dobu hnízdění nejsou vázáni na jednu oblast, ale migrují na vzdálenost až tisíců kilometrů. Dokáží vyvinout rychlost až 60 km/hod a přelétají hlavně během noci. V přírodě se dožívají okolo 35 let, v zajetí dokonce až 77 let.

I když se plameňáci sdružují do velkých hejn čítajících až 200 000 ptáků, neudržují mezi sebou téměř žádné vazby. Základ je pár samec-samice, mezi kterými je silný vztah. Do kolonií se sdružují hlavně proto, aby se vyhnuli predátorům.

Plameňáci se živí převážně drobnou potravou, jako jsou sinice (rod Spirulina) a drobnými korýši (žábronožka solná). Dále se živí měkkýši, červy, larvami hmyzu, vodními rostlinami a jejich semeny. Sinice rodu Spirulina je modrozelená a její fotosyntetické pigmenty (po úpravě v játrech) dávají plameňákům růžovou barvu.

Čtěte také

Zobák plameňáků je velký a dokonale přizpůsobený k získávání potravy filtrováním. Horní čelist má na průřezu trojúhelníkovitý tvar a zapadá do dolní čelisti.

Páření předchází hromadné námluvy, při kterých samice preferují samce se sytě vybarveným peřím. Je to totiž jasný signál toho, že se jedná o zdatného dobře živeného jedince, který bude mít silné a zdravé potomky.

Pozoruhodné je hromadné páření plameňáků malých, kdy se stovky ptáků pohybují jako na povel s nataženými krky nahoru a dolů. Vytvořené páry jsou spolu několik sezón.

autoři: Dana Voňková , baj
Spustit audio

Související