Královéhradecký kraj bude vodní nádrž Rozkoš postupně zbavovat fosforu

8. únor 2018 09:50

Zvýšená koncentrace fosforu ve vodní nádrži Rozkoš by se měla postupně snižovat. Podle schválené změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací chce Královéhradecký kraj cíleně odvádět vodu z levého břehu potrubím až k čističce odpadních vod. 

Více říká náměstek hradeckého hejtmana pro životní prostředí Karel Klíma z KDU-ČSL: „Řešíme odkanalizování levobřežní části. To je jen začátek toho procesu. Na nás samozřejmě zase navazuje Povodí Labe, které je schopné pracovat na věci odbahnění té první části Rozkoše. Protože musíme zvýšit čistotu vody v Úpě."

Vodní nádrž Rozkoš, s nadsázkou též přezdívaná Východočeské moře, je vodní dílo na potoku Rozkoši v Úpsko-metujské tabuli. Podle rozlohy je osmou největší přehradou v České republice.

Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v Labi, rekreace, vodní sporty a chov ryb pro sportovní i komerční využití. Ochrannou funkci plní ve vztahu k řece Úpě, která se vlévá do Labe.

Čtěte takéNeklesne nízká hladina Rozkoše až pod kótu minimálního nadržení?

Rozkoš je zastávkou tažného ptactva, je zde provozován sportovní rybolov.

Maximální plocha vodní plochy je 1001,3 hektarů. Celkový objem nádrže je 76,154 mil. m³.

Zajímavé je, že přehrada nemá bezpečnostní přeliv, jeho funkci plní vzdouvací objekt ve Zlíči.

Vodní nádrž Rozkoš

Samotná nádrž je rozdělena tzv. Rovenskou hrází do dvou částí, hráz je 1,7 kilometrů dlouhá a na západní straně u Spyty je opatřena 200 metrovým betonovým přelivem.

Nádrž je napájena Rozkoší, Rovenským potokem a přivaděčem z Úpy. Přivaděč z Úpy je dlouhý 2,34 kilometru.

Stavba přehrady byla započata v roce 1951, ale následující rok byla stavební činnost přerušena. Od roku 1964 pokračovaly započaté práce a přehrada byla dostavěna roku 1969. Přivaděč z Úpy byl dobudován v roce 1972.

Přehrada je ve správě Povodí Labe.

autoři: Milan Baják , luc
Spustit audio

Související