Krajský krizový štáb HZS je v pohotovosti, připravuje se i na případnou nákazu uvnitř sboru

23. březen 2020

V souvislosti se zavedením krizových opatření při stavu nouze se začal pravidelně scházet krizový štáb Hasičského záchranného sboru (HZS) Královéhradeckého kraje. Byla ustanovena užší skupina osob, která je v neustálé pohotovosti a je za současné situace hlavním poradním orgánem krajského ředitele.

Štáb se zabývá aplikací krizových opatření stanovených vládou České republiky i generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky dovnitř sboru.

Čtěte také

Navíc byly zpracovány strategické dokumenty obsahující soubor opatření pro případ, že by došlo k uzavření některé ze stanic do karantény při prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u některého z příslušníků nebo občanských zaměstnanců HZS Královéhradeckého kraje.

Dále se na úrovni krizového štábu řeší aktuální požadavky generálního ředitelství HZS ČR a Královéhradeckého kraje i vybavení ochrannými osobními prostředky hasičů.

Hasiči zkouší nový přetlakový ventil, který jim umožní napojit se na horách při hašení požáru na systém zasněžování

Také na základě doporučení krizového štábu vydal ředitel HZS KHK brig. gen. František Mencl doporučení pro zřizovatele jednotek sboru dobrovolných hasičů, aby byla udržena akceschopnost jednotek.

Doporučení pro jednotky SDH ohledně šíření koronaviru:

Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky od ostatních členů SDH, zejména v případě, že členové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat např. rozvážkové služby.
Nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu po skončení nouzového stavu.
Výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu, tzn. 3+1.
V hasičské zbrojnici a požární technice v rámci možností provádět desinfekci.
Velitelům jednotek při podezření u zásahu s možným výskytem COVID 19 zvážit nutnost použití ochranných prostředků (maska s filtrem, respirátor, ústenka, rukavice), pokud je jimi jednotka vybavena.
V případě zjištění, že se jednotka PO během zásahu prokazatelně dostala do styku s nakaženou osobou, ihned předat tuto zprávu na KOPIS.
V případě nákazy někoho z členů jednotky nebo jeho rodinného příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS.

autor: baj | zdroj: HZS Královéhradeckého kraje
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Zapomeňte na povinnou četbu. Babička potěší v každém věku.

Veronika Sedláčková, moderátorka ČRo Plus

Babička

Babička

Koupit

Nejslavnější klasické dílo spisovatelky Boženy Němcové. Geniální kniha, vše podstatné už zde bylo řečeno.