Dudka chocholatého zachraňují na Hradecku ornitologové instalací speciálních tzv. dudkovníků

29. duben 2018 10:00

O tom, že byl dudek chocholatý v naší krajině obyčejným zjevem, svědčí historické záznamy. Dudek byl zachycen na středověkých obrazech, staří Čechové dudkovi říkali „dedek" nebo „vdedek", dnešní podoba jeho jména se ustálila někdy v Komenského době. 

V současné české krajině je dudek chocholatý, především vlivem změn v zemědělství a přístupu ke krajině od poloviny 20. století, velmi vzácný. Vždyť během mapování ptáků, které ornitologové uskutečnili v letech 2014 - 2017, bylo ve východních Čechách zjištěno hnízdění pouhých dvou párů. Na několika dalších místech byli dudci zjištěni v hnízdní době, ovšem bez nálezu hnízda. Jednou z těchto oblastí je i Chlumecko.

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Smiřice realizovala v průběhu dubna, ještě před návratem dudků ze zimovišť, podporu hnízdních možností formou instalací speciálních budek pro dudky.

Instalovaná budka pro dudky na Chlumecku - duben 2018

Celkem čtyři kusy budek, tzv. „dudkovníků" ochranáři instalovali v okolí obce Pamětník. „Ve dvou případech se jedná o zemní budky s vletovým otvorem cca 70 cm nad zemí, v dalších dvou případech byly použity modifikované budky klasického tvaru, zavěšené na stromech ve zhruba dvoumetrové výšce tak, aby splňovaly nároky dudků," říká Lukáš Kadava z Východočeské pobočky ČSO.

„Hnízdní podpora dudka je jednou z možností, jak tento zajímavý ptačí druh udržet v krajině. Úbytek přirozených hnízdních možností je současný trend, v posledních dvaceti letech dochází k likvidaci starých vysokokmenných sadů a okolní rozptýlené zeleně. Na druhou stranu je na venkově patrný trend obnovy chovu a pastvy hospodářských zvířat, zejména koní a dobytka. Tato místa bývají jsou tak potenciálním hnízdištěm v intenzivně zemědělsky využívané krajině," doplňuje Jan Šolc z ČSOP Smiřice.

Hnízdní prostředí dudka chocholatého na Chlumecku

„Okolí obce Pamětník u Chlumce nad Cidlinou je nejen historickou hnízdní oblastí dudka, ale volající samci jsou zde v hnízdní době v květnu a v červnu pravidelně slýcháni od roku 2014. Vždy se jednalo o jednoho až dva volající samce. Dudci budky s oblibou obsazují a věříme, že nabídku čtyř kusů instalovaných budek ve zdejší krajině v cidlinské nivě s roztroušenou zelení a mozaikou luk a lesíků využijí," uzavírá Lukáš Kadava z Východočeské pobočky ČSO.

Podle dílčích výsledků mapování ptáků v ČR v letech 2014 - 2017 je tradiční hnízdní oblastí v ČR jižní Morava. Střední Polabí je v Čechách oblastí, v níž se doposud malá populace dudka chocolatého také udržela. Od roku 2010 se zdá, že početnost dudka v Polabí i mírně stoupá. Mimo dostupných hnízdních možností (dutin) je klíčovým faktorem pro udržení dudka v krajině dostatek hmyzu jako hlavní složky jeho potravy.

autoři: Milan Baják , Lukáš Kadava
Spustit audio

Související