Doudleby nad Orlicí chtějí dokončit rekonstrukci Základní školy

21. září 2010

Městys Doudleby nad Orlicí se rozkládá na obou březích Divoké Orlice, z větší části v její údolní nivě, západně od soutoku se Zdobnicí. Povrch jejich katastru tvoří východní část Třebechovické tabule a severozápadní část Kozlovského hřbetu. Své jméno odvozují od dávného východního slovanského kmene Doudlebů, jehož příslušníci pronikli na přelomu 6. a 7. století n. l. do české kotliny s dalšími skupinami stěhujících se Slovanů. Doudlebám nad Orlicí v současné době chybí 35 milionů korun na dokončení rekonstrukce Základní školy. Městys se už ale zadlužil stavbou nové tělocvičny a doudlebské škole stále chybí moderní jídelna a kuchyň. V Doudlebách nad Orlicí natáčel Jiří Fremuth.

Po roce 1989 začali samostatně hospodařit na vlastní půdě čtyři rolníci a ostatní půda i zařízení zemědělského družstva přešla do pronájmu podnikatelů v živočišné a rostlinné výrobě, opravárenství a velkoobchodu. Postupně byly vráceny příslušníkům rodu z Bubna a Litic zámecké budovy a pozemky. Obnoveny či nově byly založeny různé živnosti i řemeslné výroby, textilní továrna výrobu ukončila.
Doudleby nad Orlicí mají úplnou plynofikaci, elektrifikaci, kabelový telekomunikační rozvod i zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Prochází jimi silnice první třídy a železniční trať Praha - Hradec Králové - Letohrad s odbočkou přes Vamberk do Rokytnice v Orlických horách.

Spustit audio