Dobráci roku: Hasiči ze Suchého Dolu se řídí heslem "Kdo umí, umí"

16. říjen 2015

Losování z dosud přihlášených sborů v pátek 9. října určilo, že jako sedmou jsme navštívili v soutěži Dobráci roku obec Suchý Důl. Medailonek tamních dobrovolných hasičů byl odvysílán 16. října po 15. hodině!

Starosta SDH Suchý Důl Tomáš Vítek s hasiči prožil celé dětství a prý by neměnil.

„Jsme tu dobrá parta, baví nás to a kdyby nebyli hasiči, museli bychom si je založit“, směje se velitel sboru Luděk Thér.

K suchodolským dobrovolným hasičům přibyli připojením další obce také hasiči ze Slavného, kde mají i historičkou ruční stříkačku o níž s láskou pečují a rádi s ní vyjedou na nejrůznější akce.

Několik let už také spolupracují s polskými kolegy z nedalekých obcí Wambierzyce a Ściniawka Średnia.

Staráme se hodně o mládež, od 4 - 5 let mohou chodit do našeho kroužku mladých hasičů. Tomáš Vítek, starosta SDH Suchý Důl

První knihu, která dokumentovala činnost „Suchodolských" hasičů začal psát v roce 1891 učitel zdejší školy David Kosinka. Dne 14. ledna 1883 byl na výzvu učitele Jana Stahla ustanoven prozatímní výbor hasičského spolku, který pracoval v desetičlenném složení.

Úvodní článek stavov zněl: „Účelem spolku jest při požárech v Suchodole a ve vůkolí životy a majetek obyvatelstva s obětavostí hájiti a chrániti. Pro snadnější dosažení účelu toho zavede se ve sboru přísná kázeň a pravidelná cvičení".

Do konce roku 1883 čítala členská základna 56 mužů a spolek se stal členem okresní hasičské jednoty „Metuj" okresu Policko - Náchodského a zemské ústřední jednoty pro království České.

Jeden z prvních zápisů psaných Davidem Kosinkou zní: „25.května 1891 spolek spěchal ku požáru do Pěkova, kdež vydatné pomoci poskytl. Vyhořely dva statky, požár vznikl úderem blesku".

Od roku 1938 zapisoval do knihy Antonín Kohl a rokem 1940 stručné zápisy v kronice končí. Přišla mobilizace a většina členů byla povolána na vojnu. Dne 19. května 1939 byl položen základní kámen ke stavbě obecního domu a hasičské zbrojnice a v říjnu téhož roku byla stavba ukončena. 9. června 1940 byla do nové zbrojnice převezena ruční stříkačka.

Dne 9. května 1945 byla naše země osvobozena a hasičské sbory se zúčastnily odzbrojování německých vojáků. V poválečných dnech si místní hasiči přivezli vojenské auto Borgward B3000. Byla to původně pojízdná dílna, která byla předělána pro účely sboru.

Hasiči Suchý Důl

Další roky se nesly ve znamení pravidelných preventivních prohlídek, účastí na okrskových cvičeních, mnoho hodin bylo též věnováno údržbě svěřené požární techniky, čištění požárních nádrží, sezónních výpomocí JZD a účasti na akcích „Z".

V roce 1971 proběhlo sloučení základní organizace Suchý Důl a Slavný.

Ve dnech 24.6. - 26.6. 1983 proběhly oslavy k 100.výročí založení sboru v Suchém Dole. Sboru byla předána nová motorová stříkačka PPS 12. Na jaře o dva roky později byl ustanoven kroužek mladých požárníků.

V roce 1989 vstoupily do řad sboru 4 ženy. Obec v roce 1996 zakoupila automobil Avia (rok výroby 1970). Sbor se také může pochlubit koňskou ruční stříkačkou z roku 1913, kdy byl sbor na Slavném založen.

Hasiči Suchý Důl

Na Výroční valné hromadě 15.12.1999 se vedení sboru chopila mladší generace a činnost sboru se opět dostala do obrátek. Podařilo se sestavit kolektiv mladých hasičů, které dodnes vede Vítek Michal. Začal se pořádat dnes již tradiční Suchodolský den, který se skládá z odpoledne pro děti , fotbalového turnaje místních družstev a večerní zábavy na venkovním parketu.

Roku 2003 se Konají oslavy 120. let založení Hasičského sboru v Suchém Dole současně se srazem rodáků. Zúčastnili se jí představitelé okolních sborů z Hlavňova, Pěkova, Police nad Metují, Velkého Poříčí, Velké Ledhuje, Bezděkova, Bukovice, Broumova a profesionální hasiči z Velkého Poříčí s vysokozdvižnou plošinou.

Následující rok 2004 je při tradiční posvícenské soutěži o Svatováclavský pohár podepsána smlouva o příhraniční spolupráci SDH Suchý Důl s polským Straz Wambierzyce.

Členové místního sboru pomáhají při brigádách v obci. Pořádají kulturní akce: hasičský ples, Pouťovou zábavu, Suchodolský den, rock fest Dunění rockových tamtamů a tradiční Suchodolské posvícení.

Každý člen nad 60 let dostává ke každým svým kulatým narozeninám dárkový balíček. Sbor byl oceněn obecním úřadem pamětním listem za práci s mládeží. Spolupracuje s polskými hasiči z Wambierzyc a Ścinawky Średni.

Svůj sbor můžete přihlásit ZDE: Online přihláška do soutěže Dobráci roku

Dobrovolné hasiče ze Suchého Dolu můžete až do pátku 23. října 2015 do 15:00 podpořit v soutěži Dobráci roku zasláním SMS ve tvaru DOBRACI (mezera) DUL na číslo 900 11 04. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH.

Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami.

Počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen. Na každou zaslanou SMS přijde odpověď - zpětná potvrzující SMS, že hlas byl přijat.

Držíme palce hasičům ze Suchého Dolu, ať uspějí!

Losování z dosud přihlášených sborů v pátek 16. října určilo, že jako další navštívíme v soutěži Dobráci roku obec Horní Lánov. Medailonek tamních dobrovolných hasičů bude odvysílán v pátek 23. října po 15. hodině!

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka