Chovají se zemědělci ke krajině ohleduplně nebo je zajímají jen co největší výnosy?

9. květen 2016

V české krajině by mělo ubýt žlutých lánů s řepkou a nahradit je mají ovocné sady, pole se zeleninou nebo pastvy pro zemědělská zvířata. Počítá s tím nová vládní strategie zemědělství do roku 2030. Zemědělci by tak podle politiků měli mít jistotu, že i při klesajících cenách za maso a mléko nebudou prodělávat. Novinku, kterou schválila vláda vítají i někteří starostové, prý by se mohlo změnit i chování zemědělců.

„Ten vztah ke krajině je v současné době nejméně ohleduplný a nejméně citlivý," popisuje chování zemědělců nezávislá starostka Máslojed a dlouholetá ředitelka Krajské veterinární správy v Hradci Králové Blanka Karešová.

Zemědělci prý třeba rozorávají polní cesty a rozšiřují svá pole i tam, kam by neměli.

Čtěte také

Konkrétně u Máslojed prý soukromý zemědělec poškodil nedávno vysazené ovocné stromy.

„Když jsme je sázeli, tak to pole bylo od stromů vzdáleno skoro dva metry. A dnes, bohužel, máme rozorané skoro i kořeny stromů. Takže stromy chřadnou," doplňuje Blanka Karešová.

Plnění soutěžního úkolu vyžadovalo velké soustředění

Zemědělec Miloslav Zykl jakékoli poškození stromů popírá: „Vidím to jako trochu zkreslené. Protože ten odstup orbou od kraje pozemku je zhruba pořád stejný. Spíš je problém v tom, že jsou sucha. To je jeden problém. Stromy mají málo vláhy. A druhý problém je, že když nemá stromek kolem sebe ochranu, tak jej zvěř poničí."

Zemědělská výroba krajinu skutečně poškozuje.Miloslav Zykl, soukromý zemědělec

Na druhou stranu ale Miloslav Zykl, který hospodaří na zhruba 55 hektarech, se starostkou Karešovou zčásti souhlasí: „Živočišná výroba je na úbytě. Hovězí a prasata, prostě to ekonomicky nevychází. Snižují se stavy a tím pádem je méně plodin, které zúrodňují půdu. A dochází k vyčerpávání půdy. Dalším trendem je čím dál větší mechanizace. To jsou obrovské stroje, které váží desítky tun. A ta půda tedy dostává..."

Jestli právě tento problém vyřeší připravovaná nová vládní strategie je otázkou.

Zemědělská půda by se ale měla více chránit a například plochy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství by se měly zvýšit z necelých 10 na 18 procent.

Ilustrační foto
autor: PLE
Spustit audio