Čára je magická a má svou energii. O ní je průlomová výstava v hradecké Galerii moderního umění

10. březen 2018 10:15

Není čára jako čára. Čára, kterou udělá dítě, když prvně vezme do ruky tužku, je úplně jiná než ta, kterou si nalinkujeme budoucnout. Občas nám někdo udělá čáru přes rozpočet a tlustou čárou za minulostí můžeme také začít nový život. Čára je magická a má silnou a nekonečně proměnlivou energii. O ní je nová výstava v hradecké Galerii moderního umění. 

Jedná se o mimořádný projekt, který mapuje současné české konceptuální umění. Na jednom místě najdete práce deseti výrazných uměleckých osobností „kaligrafické" tvorby. Ale kdo by čekal, že na výstavě Energie prvotní čáry najde pouze kresby nebo malby, bude příjemně překvapen, tak jako redaktorka Romana Pacáková.

Galerie moderního umění v Hradci Králové Vás zve na prohlídku výstavy ENERGIE PRVOTNÍ ČÁRY Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění.

Instalace díla Adély Součkové

Základní koncept výstavy vychází z volných ohlasů a inspirací východoasijskou kaligrafií v českém současném umění. Deset výrazných uměleckých osobností představí různé přístupy k tomuto tématu, akcentující především tělesné a pohybové vnímání energie obsažené v expresivním procesu „kaligrafické" tvorby.

Čtěte takéGalerie moderního umění v Hradci Králové

Síla kaligrafické linky zde není přítomna pouze v projevech gestické kresby nebo malby, ale také v nejrůznějších konceptuálních přístupech nebo performance.

Asi nejvýraznějším tématem je v tomto ohledu zachycení propojení lidské energie s přírodními procesy, jak to dosvědčují univerzálně pojata konceptuální díla Miloše Šejna, Pavla Mrkuse, Federica Diaze, Pavly Voborník Kačírkové či královéhradeckých autorů Jindřicha Maxe Pavlíčka a Milana Langera.

Z výstavy Energie prvotní čáry - Pavel Mrkus

Nejintimnější pocity a dynamiku lidského těla kresby a malby Margity Titlové-Ylovsky, Petra Pastrňáka, Karla Adamuse, Adély Součkové a světelné objekty Pavla Korbičky, který ve svých výrazně prostorových světelných plastikách zhmotňuje složitost a efemérnost lidského pohybu a tance.

Kresby Karla Adamuse nebo grafiky Jindřicha Maxe Pavlíčka zase zdůrazňují lyrickou polohu kaligrafických ohlasů v české tvorbě. Karel Adamus zkoumá možnosti záznamu pohybů těla v přírodním prostředí, který převádí do podoby svébytného vizuálně básnického a zároveň filozofického vyjádření.

Z výstavy Energie prvotní čáry - kurátorka Petra Příkazská

Jindřich Max Pavlíček vyjadřuje propojení kaligrafického pohybu a gesta v kontextu tělesné meditace, inspirované východoasijským tancem a bojovým uměním.

Samostatnou kapitolou je v tomto ohledu konceptuální přístup Jiřího Černického. Umělec vyjadřuje archetypální sílu prvotní expresivní čáry prostřednictvím originálních odkazů na historii západního i východoasijského umění, které zasazuje do zcela nových a nečekaných kontextů, vyžadujících aktivní divákovu mentální spoluúčast.

Z výstavy Energie prvotní čáry

Výstava potrvá do neděle 27. 5. 2018.

Vystavující autoři: Karel Adamus, Jiří Černický, Federico Diaz, Pavel Korbička, Milan Langer, Pavel Mrkus, Petr Pastrňák, Jindřich Max Pavlíček, Adéla Součková, Miloš Šejn, Margita Titlová-Ylovsky, Pavla Voborník Kačírková

Kurátoři výstavy: PhDr. et Mgr. Petra Polláková a Mgr. Petra Příkazská.

autoři: Milan Baják , jou
Spustit audio

Související