Bez hasičů se v Klášterské Lhotě prostě neobejdou!

4. březen 2016

Losování z dosud přihlášených sborů v pátek 19. února 2016 určilo, že jako 26. jsme navštívili v soutěži Dobráci roku obec Klášterská Lhota. Medailonek tamních dobrovolných hasičů byl odvysílán 26. února po 15. hodině!

Obec Klášterská Lhota se zhruba 216 obyvateli se nachází asi 20 km západně od Trutnova.

Vznikla pravděpodobně před polovinou 13. století. Původně snad nesla jméno Heinrichow (tedy Jindřichov), později je označována za Klášterec a pak Lhotu Klášterskou. Prolínalo se zde starší české a novější německé kolonizační obyvatelstvo.

Přestože má bohatou historii, nebyla nikdy velkou obcí.

Poválečné dějiny Klášterské Lhoty jsou typické pro malou podhorskou obec. Po odsunu německého obyvatelstva noví čeští obyvatelé přicházeli z různých míst blízkého i vzdálenějšího okolí.

Klášterská Lhota je klidná čistá obec pod svahy Krkonoš.

První dobrovolnické hasičské sbory byly zakládány ve světě již ojediněle před rokem 1850 a to především v Německu, odsud se vlna zakládání dobrovolných hasičských sborů přenesla i do Čech. Prim však měli stále Němci, kteří založili první dobrovolný hasičský sbor v Čechách v Zákupech r. 1854, r. 1861 je následovali v Liberci. 1. český dobrovolný hasičský sbor byl založen r. 1864 ve Velvarech. Ani náš kraj nezůstal stranou, též v r. 1864 vznikl hasičský sbor v Hostinném a r. 1869 ve Vrchlabí.

V 70. letech 19. století již rostly nové hasičské sbory jako houby po dešti.

SDH Klášterská Lhota

Rozhodujícím podnětem k založení hasičského sboru ve Lhotě byl zákon, který pravil: „V každé osadě, kde jest alespoň 50 stavení obytných, má starosta pečovati o to, aby tam zřízen byl dobrovolný sbor hasičský. Dá-li takovýto sbor stanovy své schváliti obecním výborem, může tento jemu a jeho náčelníkovi svěřiti policejní právo obce a jejího starosty pro případ požáru a místní obec má sboru tomu po případě též sama opatřiti výzbroj a nářadí hasící."

Tento zákon však platil již od r. 1876. V obci muselo vyhořet roku 1893 stavení č.p. 42 Ferdinanda Hampla, aby byl sbor téhož roku konečně založen. Byl tak třetím spolkem v obci (po hospodářské kase a tělocvičném spolku). Brzy si však vybudoval pevné postavení ve společnosti obce. Sbor byl, jako celá obec, německý.

Český hasičský spolek v Klášterské Lhotě byl založen až 10. srpna 1945. První vážný zásah měli místní hasiči již v roce 1946, kdy v době konání hasičského cvičení nějaký vtipálek zapálil dosud neobydlený dům v Zásekách.

Také v roce 1946 sboru zakoupila obec první motorovou stříkačku. V roce 1949 se dočkali prvního auta a svoji činnost začali rozvíjet též v oblasti kultury. Nacvičili a sehráli několik divadelních představení a začali pořádat pravidelné hasičské plesy.

Ovšem až v roce 1950 byl hasičský spolek na žádost MNV řádně zaregistrován. Politizace společenského života se nevyhnula ani hasičům, kteří byli zapojeni do Národní fronty. Jejich úkoly však byly po výtce praktické, především organizování požárních hlídek v době žní, proti případným záškodníkům.

V roce 1967 získali hasiči zánovní vůz TATRA 805 z Maršova.

V 80. letech se velmi dobře rozvinula práce s dětmi, kterou vedl Ladislav Mikulec ml. za pomoci Lenky Podolské a Cermanové. V 90. letech však tato práce kvůli malému počtu dětí v obci skončila.

Životaschopnost místního sboru dobrovolných hasičů se projevila po přelomovém roce 1989, kdy prakticky všechny ostatní dosud v obci pracující organice až na hasiče zanikly.

To, že je jich stále potřeba, potvrzuje jejich užitečná práce při obou povodních, které postihly naši zem, přičemž první v r. 1997 zasáhla přímo obec Klášterská Lhota.

Prostě bez dobrovolných hasičů v naší obci neobejdeme.

Svůj sbor můžete přihlásit ZDE: Online přihláška do soutěže Dobráci roku

Dobrovolné hasiče z Klášterské Lhoty můžete až do pátku 4. března 2016 do 15:00 podpořit v soutěži Dobráci roku zasláním SMS ve tvaru DOBRACI (mezera) KLASTERSKALHOTA na číslo 900 11 04. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH.

Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami.

Počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen. Na každou zaslanou SMS přijde odpověď - zpětná potvrzující SMS, že hlas byl přijat.

Držíme palce hasičům z Klášterské Lhoty, ať uspějí!

Losování z dosud přihlášených sborů v pátek 26. února určilo, že jako další navštívíme v soutěži Dobráci roku obec Jasenná. Medailonek tamních dobrovolných hasičů bude odvysílán v pátek 4. března po 15. hodině!

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.