20 druhů netopýrů, 194 druhů ptáků, přes 600 kusů jelení. Výsledky čtyřletého mapování zvěře v Krkonoších

5. říjen 2015

Ochranáři společně s Poláky přinesli zajímavé výsledky o počtech i výskytu jednotlivých druhů zvířat v našich nejvyšších horách. Tušíte například kolik druhů motýlů žije v Krkonoších? Hádat nemusíte, od nás se to dozvíte.

Zoologové vůbec poprvé zmapovali populaci motýlů v Krkonoších.

Výsledky je ale nemile překvapily.

Spousta vzácných druhů už v našich nejvyšších horách totiž nežije.

"V tuto chvíli víme, jaké druhy se v Krkonoších vyskytují. Na fauně motýlů je vidět, že velmi vzácné druhy už z Krkonoš vymizely, ale objevili jsme například vzácné modráčky", tvrdí Jiří Flousek z oddělení ochrany přírody Krkonošského národního parku.

Čtěte také

Díky výzkumu se podařilo vytyčit lokality, kde se jednotlivé druhy motýlů nachází.

Motýl - otakárek fenyklový

Premiéru mělo také mapování netopýrů.

Těch se v Krkonoších vyskytuje celkem 20 druhů.

Zjistilo se, že řada vzácných druhů netopýrů se vyskytuje na místech, kde jsme o nich ani netušili, směrem do hor netopýrů ubývá, dole jich je poměrně dost.Jiří Flousek oddělení ochrany přírody KRNAP

Odborníci odhalili například lokalitu v bučinách kolem Špindlerova Mlýna, která je plná stromových netopýrů.

Bohužel, spousta zvířat z našich nejvyších hor už úplně vymizela, jako například tetřev hlušec.

"Toho jsme už přes 20 let v Krkonoších nezaznamenali, naopak se objevily nové druhy, nevěděli jsme například o datlíkovi tříprstém", říká ochranář.

A dodává, že v současné době vědí ornitologové o deseti hnízdnících párech tohoto opeřence.

Tetřev v NP Šumava

Pozitivní výsledky přinesl monitoring jelení zvěře. A to hlavně díky tomu, že zoologové desítkám jelenů dali na krk takzvané obojky a mohou jejich pohyb neustále sledovat.

"Potvrdilo se to, že liniové stavby a cesty jsou pro jelenní zvěř nepřekonatelné. Jeleni k dané cestě došli, ale nikdy ji nepřekonali, pohybovali se vždy v oblastech, které nebyly cestou překříženy, tedy nemigrovali z jedné strany hor na druhou, z východu na západ", tvrdí Radek Drahný ze správy národního parku.

Mapování zvěře v Krkonoších rozhodně nekončí, v následujících měsících odborní vytipují další druhy zvířat, kterým se budou intenzivně věnovat.


Zvětšit mapu
Spustit audio