Známe výherce benzínové sekačky v naší jarní soutěži!

3. duben 2015

Do 22. března 2015 jsme rozdávali dárky pro vaši zahradu! Jakmile jste zaslechli v našem vysílání zvuk ptačího cvrlikání s heslem "Nalaďte si jaro - Český rozhlas Hradec Králové rozdává dárky" mohli jste volat do studia na číslo 495 582 222 nebo 223.

Pokud jste správně odpověděli na jednoduchou otázku, získali jste knihy Encyklopedie zahradničení, Kvetoucí zahrada, Praktický kalendář zahrádkáře, Pokojové a balkonové rostliny, zahradní servírovací misky a čtyřdílné sady grilovacích jehel.

A pozor!

Každý, kdo se do soutěže dovolal, postoupil do losování o benzinovou sekačku na trávu VEGA s pojezdem. Výhercem se stal pan Jiří Knop z Vamberka.

Nalaďte si jaro s Českým rozhlasem Hradec Králové.

Benzinová sekačka na trávu VEGA s pojezdem

Podrobná pravidla soutěže „NALAĎTE SI JARO“

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „NALAĎTE SI JARO“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové sídlem Havlíčkova 292, Hradec Králové, 501 01 (dále jen "provozovatel").
2. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královéhradeckého kraje od 2. 3. 2015 do 15. 3. 2015.
3. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
4. Během celé „soutěžní“ doby bude stanice ve svém vysílání pouštět jarní zvuk “(zpěv ptáků ), s větou „NALAĎTE SI JARO - Český rozhlas Hradec Králové rozdává dárky". Jakmile tento zvuk posluchač uslyší, zavolá do vysílání na uvedené číslo. Moderátor položí posluchači jednu otázku, na kterou bude požadovat odpověď ANO nebo NE.
a) Odpoví-li volající správně, získává ihned cenu a je zařazen do losování o cenu hlavní
b) Odpoví-li volající nesprávně, bude zařazen „pouze“ do losování o hlavní cenu.
Do losování může být zařazen volající pouze jedenkrát, to znamená, že když posluchač v průběhu soutěže moderátorovi odpovídal na otázku (správně nebo nesprávně) - dovolal se do studia, nemůže být do soutěže znovu zařazen. Moderátor vždy uvede jméno volajícího a připíše ho do seznamu výherců.
5. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát, anebo také žádný. Pro vysílání těchto zvuků nebude určen ani žádný pravidelný čas. Budou se vysílat nahodile. Za celé soutěžní období odezní znělka cca 50 krát.
6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v pondělí 16. 3. 2015. Hlavní cenou je benzínová sekačka VEGA.
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj.
do 29. 3. 2015 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanoveného termínu, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní cenu provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele - na adrese: http://www.hradec.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok
na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese http://www.hradec.rozhlas.cz

autor: Soňa Neubauerová
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.