Zlatý kolovrat 2011 putoval do Třebihošti a Vamberka

27. leden 2012

Perníkářka a krajkářka převzaly v Hradci Králové ocenění Zlatý kolovrat. Královéhradecký kraj jej od roku 2002 uděluje tvůrcům, kteří se zasloužili o udržování a rozvoj tradičních lidových řemesel.

Dana Holmanová z Třebihošti u Dvora Králové nad Labem se pečení a zdobení perníčků věnuje více než deset let. Miroslava Šustrová se naučila paličkovat jako dítě, od roku 1999 vede zájmové kurzy v Krajkářské škole ve Vamberku.

Krajkářka Miroslava Šustrová

Obě oslovila redaktorka Eva Zálešáková.

Tvůrce oceněné Zlatým kolovratem vám shodou okolností právě v této době představujeme v našem cyklu Letokruhy kraje. Perníkářku Danu Holmanovou jste mohli slyšet před týdnem, za Miroslavou Šustrovou vás zavedeme příští neděli.

autor: Eva Zálešáková
Spustit audio