Žáby bijí na poplach - celoevropská kampaň na záchranu obojživelníků

23. září 2010

ZOO Dvůr Králové stejně jako většina zoo Unie českých a slovenských zoologických zahrad oficiálně zahájila na svátek sv. Valentýna, tedy 14. února 2008, kampaň na záchranu obojživelníků "Žáby bijí na poplach". Do této kampaně se zapojilo tři sta zoo Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Kampaň je podpořena osobou Sira Davida Attenborougha, patrona této kampaně, který naléhavě vyzývá k připojení se k této kampani, neboť bez ochranářského úsilí a snahy podpořit záchranářský management by stovky druhů těchto úžasných tvorů mohly vyhynout ještě po čas našeho života.

Obojživelníci vznikli již před 360 miliony let a žijí do současnosti. Nyní jsou ohroženi takovou měrou jako před 65 miliony let dinosauři. Hovoříme o krizi obojživelníků. Od roku 1980 zmizelo 122 druhů obojživelníků a dalších 435 druhů vymizí z naší přírody v blízké budoucnosti, pokud nebudou učiněny kroky k jejich záchraně. Z 5918 druhů je třetina až polovina ohrožena vyhubením. Pro cca 450 druhů obojživelníků je chov v lidské péči jedinou nadějí pro přežití.
Evropská kampaň na záchranu obojživelníků je součástí celosvětového hnutí s názvem "Amphibian Ark" - tedy "Noemova archa pro obojživelníky". Cílem kampaně je vzbudit zájem široké veřejnosti o problematiku ochrany obojživelníků a získat prostředky na záchranné pojistné chovy ohrožených druhů v lidské péči (tedy na ochranu ex-situ). Cílová částka finančních prostředků byla stanovena na 750 000 euro, které budou věnované na 20 vybraných projektů v "horkých částích světa".
Královédvorská zoologická zahrada vyhlašuje výtvarnou soutěž "Namaluj obojživelníka". Uzávěrka prací je do 31.5. 2008 a vyhlášení vítězů proběhne v ZOO 21. června v 11:00 hodin na Den obojživelníků.
Zároveň vyhlašujeme fotografickou soutěž "Obojživelníci před objektivem". Minimální rozměr fotografie je 13 x 18 cm. Uzávěrka fotografií je 31. 8. 2008 a vyhlášení vítězů proběhne 4. října, kdy na Světový den zvířat kampaň ukončíme.

Spustit audio