Za poplatky by měl kraj zaplatit téměř 2,5 milionu

Bankovky

V souvislosti se zdravotními poplatky by měl Královéhradecký kraj zaplatit za pacienty ošetřené během letošního února v krajských zdravotnických zařízeních téměř 2,5 milionu korun. Částka, kterou by měl kraj poskytnout pacientům na úhradu poplatků je zatím pouze odhadem: nemocnice budou přesnou výši daru fakturovat kraji do 10. března. Za stejné období loňského roku se na poplatcích v krajských nemocnicích vybraly zhruba 4 miliony korun. "V přístupu k poplatkům jsme nastavili naprosto dobrovolné podmínky: záleží na pacientech, zda dar od kraje na uhrazení poplatků přijmou. Někteří této možnosti využívají, někteří hradí poplatky dál," uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc, který současně působí jako předseda představenstva krajského zdravotnického holdingu.

Částku, kterou kraj na poplatcích za pacienty zaplatí, ještě patrně zvýší platby za pacienty, kteří zůstávají od února v péči krajských nemocnic a rozhodnou se přijmout dar kraj za pobyt v nemocnici během března. Na případné hrazení poplatků kraj v rozpočtu vyhradil 50 milionů korun, což odpovídá částce, kterou se podařilo vybrat během celého loňského roku.
Zatím největší ochotu platit i nadále regulační poplatky mají pacienti Oblastní nemocnice Náchod. Na tamní pohotovosti zatím platí poplatky každý druhý pacient.
Regulační poplatky nemusí platit pacienti v zařízeních spravovaných Královéhradeckým krajem od 1. února. Lidé v případě zájmu o proplacení poplatku krajem uzavírají smlouvy, podle kterých přijímají úhradu poplatku jako dar od kraje. Tuto smlouvu je možné uzavřít přímo v ordinaci či lékárně písemnou nebo ústní formou.