XV. ročník tavení skla dřevem v Deštném v Orlických horách

23. září 2010

Ve dnech 3. až 5. srpna se konají v areálu Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel Deštné v Orlických horách Svátky skla jako XV. ročník tavení skla dřevem. Jde o evropsky ojedinělou akci, kdy spolu svádějí krásný zápas oheň, kámen a lidský um. Program zahájí v pátek 3.8. v 15:00 foukání a tvarování skla; v 17:00 bude XV. ročník Tavení skla dřevem slavnostně zahájen. V sobotu 4.8. pokračuje od 9:30 foukání a tvarování nádob. V neděli 5.8. zakončí akci dražba výrobků XVI. ročníku Tavení skla dřevem.

Pod rukama zkušených sklářů vznikají v replice sklářské pece, překrásné repliky skleněných výrobků. Akce je doplněna doprovodnými ukázky řemesel a bohatým kulturním programem.
Tavení skla dřevem, kdy v Deštném k jedné tavbě se spotřebují 3 kubíky bukového nebo březového dřeva, připomíná fakt, že víc než 400 let se na území Orlických hor rozvíjelo sklářství. To dosahovalo srovnatelné umělecké i technické úrovně ostatních sklářských hutí na území Čech, ostatně některé originály jsou v majetku i britské královny. Každý ročník měl své specifikum - např. první byl průkopnický s plnou hodnotou experimentu, čtvrtý byl věnován in memoriam mistru uměleckého řemesla Františku Šauerovi (1947 - 1995, v Deštném postavil pec dvakrát a absolvoval tři ročníky tavby), pátý na počest kolektivu huťmistra Zdeňka Andrese, šestý byl rozšířen o humanitární obsah - jeho čistý výtěžek byl věnován na pomoc postiženým povodněmi na Moravě stejně tak čistý výtěžek sedmého ročníku byl věnován samotné obci Deštnému, postižené tehdy povodní.

Spustit audio