Vymazlené léto! To je naše letní prázdninová soutěž

17. srpen 2016

Zahrajte si s námi letní soutěž a vyhrajte gril! V červenci hledáme tajemné zvuky a v srpnu cestujeme po zajímavých místech regionu.

Od 4. do 17. července 2016 vám během dne nabídneme nepřeberné množství prázdninových zvuků z našeho archivu a na vás bude poznat CO TO JE.

Pokud si budete myslet, že znáte odpověď, zavolejte na naše telefonní čísla 726 46 46 46 nebo 726 46 46 47.

Za správnou odpověď okamžitě vyhráváte. A každý, kdo se do soutěže dovolá, navíc postoupí do velkého slosování o hlavní cenu, kterou je gril.

Prázdninová soutěž o gril a další atraktivní ceny startuje už v pondělí 4. července!

Od pondělí 1. do 14. srpna 2016 vám během dne budeme postupně nabízet kuriozity regionu a na vás bude potvrdit jejich pravdivost.

Opět za správnou odpověď, pokud se dovoálte na naše telefony 726 46 46 46 nebo 726 46 46 47, okamžitě vyhráváte. A i když vaše odpověď nebude správná, přesto postupujete do slosování o hlavní cenu, kterou bude další gril.

Druhá část prázdninové soutěže Vymazlené léto startuje v pondělí 1. srpna!

Grilování

Pravidla soutěže Vymazlené léto 2016
Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Léto v oblacích“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.
Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").

2. Ceny věnoval partner soutěže: Jontech s.r.o. (dále uváděný jen jako "partner") a další reklamní předměty věnoval provozovatel.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 1.7. 2016 do 15. 8. 2016.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Během celé „soutěžní“ doby uslyší posluchači ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové tajemné zvuky. Pokud poznají, o jaký zvuk se jedná, zavolají do studia tel.: 726 46 46 46. Pokud volající zvuk uhodne, získává malý dárek (CD, DVD, propagační materiály s logem ČRo HK, vstupenky) a postupuje do slosování o hlavní cenu, kterou je udírna s grilem X-Grill. Pokud neuhodne, dárek nezíská, ale je také zařazen do losování. Do losování mohou být posluchači zařazeni pouze jednou. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit tipování maximálně jednou v každém jednotlivém měsíci.
Soutěž bude probíhat celkem ve dvou etapách: od 1.7. do 15. 7 a od 1. 8. do 15. 8. Losování výherce 1. etapy se uskuteční 15. 7a a druhé etapy v úterý 15. 8. Soutěžící, kteří jsou zařazeni do losování v první etapě jsou z druhé etapy soutěže vyřazeni.
Z červencových a srpnových soutěžících vylosujeme vždy jednoho výherce poukazu na odběr zahradního grilu s udírnou X-grill.
6. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 15.7.2016 a 15.8.2016
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 22.7.2016. srpna 2015 a do 22. 8.2016 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.hradec.rozhlas.cz v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese hradec.rozhlas.cz.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová