Víte kdo to jsou stomíci a sdružení ILCO? Dozvíte se v naší Radioporadně!

13. duben 2015

Radioporadna - prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. přednosta kliniky Onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové a Ing. Marie Ředinová - sdružení ILCO - Zajímavá osobnost je Hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11 hodině.

České ILCO je zastřešujícím spolkem pro 19 regionálních sdružení stomiků.

Když se řekne stomik, dost lidí si představuje, že má něco společného se zubaři. Se stomatologií je společný pouze základ slova pocházející z řeckého "stoma", což znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor.

Stomik je zdravotně postižený občan, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.

České ILCO bylo založeno v roce 1992 a od té doby hájí zájmy všech stomiků, jedná jejich jménem s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, distributory stomických pomůcek a dalšími zainteresovanými orgány, vyjadřuje se k legislativě, která se týká stomiků a snaží se naplňovat své poslání, tedy zlepšovat stomikům život a pomáhat jim v návratu do normálního života.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?