Velká letní rozhlasová soutěž! Můžete vyhrát elektrokolo, sodabar nebo elektrický gril

25. červen 2019

Zahrajte si s námi i vy od 1. do 21. července 2019 o knížky, vstupenky, batohy, termolahve, sodabar SodaStream, elektrický gril a elektrokolo APACHE. Každý, kdo se dovolá, vyhraje. 

Jakmile v uvedením období zaslechnete v rozhlasovém vysílání signál: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové a zavoláte jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46, okamžitě vyhráváte.

Sada SodaStreamu, coby výhra ve Velké letní soutěži Českého rozhlasu Hradec Králové

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Velká letní soutěž“.

Elektrický gril jako výhra v letní soutěži Českého rozhlasu Hradec Králové

Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel, Barta Bike, Pavel Umlauf a Melichar.cz.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 1.7.2019 do 21.7.2019.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové” a zavolá jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46 automaticky získá jednu z drobných cen (plážový nafukovací míč s logem ČRo HK, kniha Vaříme s Habadějem, kuchyňská chňapka s logem ČRo HK, kuchyňská minutka s logem ČRo HK, deštník s logem ČRo HK, plecháček s logem Pochoutkového roku, 2x vstupenka na koncert kapely DIVOKEJ BILL na Sedmihorském létě 11.7. od 20:00 hod., 2x vstupenka na koncert ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ v rámci Sedmihorského léta - 1.8. od 20:00 hod.). Bude-li posluchač chtít získat možnost postoupit do slosování o hlavní ceny, musí zodpovědět správně jednoduchou otázku. Pokud si vybere možnost odpovídat na otázku a odpoví správně, získává cenu a postup do slosování. Pokud odpoví špatně, cenu nezíská a do slosování nepostupuje. Nabídku odpovídat na otázku může posluchač odmítnout a tím automaticky získává cenu a nepostupuje do slosování. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 22.7.2019. Vylosováno budou celkem tři posluchači. Každý posluchač obdrží po jedné hlavní ceně (elektrokolo, elektrický gril, sodabar)
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 29.7. 2019 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz

Držíme vám palce!

autoři: Tomáš Peterka , baj
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.