V Orlickém Záhoří vzpomenou událostí roku 1938

21. září 2010

Dne 5. září 2009 se v příhraniční obci Orlické Záhoří sejdou příznivci historie, aby společně s veřejností vzpoměli smutné výročí staré více než 70 let. Tehdy ve dnech 19.-22.září 1938 došlo v obci Kunštát k vážným nepokojům a byl opakovaně přepaden tamnější celní úřad. Budova byla díky příslušníkům finanční stráže, kteří byli v té době organizováni společně s příslušníky četnictva a vojenských posil do jednotek SOS (stáže obrany státu) ubráněna a útočníci z řad freikorpsu byli odraženi. Při obraně byl zraněn pomocný dozorce František Bílek a dozorce finanční stráže Jaroslav Horký. Letos si 5. září připomeneme již druhým rokem uvedené události, kdy za účasti uniformovaných jednotek bude od 14:00 v prostoru vedle bývalého hraničního přechodu do Polska sehrána bojová ukázka.

V doprovodném programu bude možno shlédnout některé druhy vojenské techniky z různých historických období, historicky oblečené účinkující v uniformách i civilních oblecích. Celá akce je pořádána v prostoru úředně povolené jednorázové střelnice, což bude důvod nejen pro dodržování bezpečnostních opatření, ale pro diváky možnost vidět účinkující z bezprostřední blízkosti a slyšet celou řadu zvukových efektů.
Po skončení ukázky si budou moci především malí diváci vyzkoušet svezení v kolopásovém transportéru, který bude vystupovat v rámci ukázky.

Přes utrpěná zranění lze zkonstatovat, že početně slabší osádka celnice dokázala v roce 1938 proti evidentní přesile budovu uhájit a vyslala tak německým útočníkům jasný vzkaz, že to na Kunštátě nebude tak snadné jako třeba v Nové Vsi nebo Bartošovicích, kde přeci jenom vzdor statečné obraně tamních posádek dosáhl Freikorps jistých úspěchů. Čas se ale bohužel začal naplňovat a tito stateční obránci státních hranic vyslaní do předpolí velmi intenzivně budovaného opevnění museli nakonec uposlechnout rozkazů svých nadřízených a ustoupit za demarkační čáru vytvořenou na základě podpisu mnichovské dohody po odstoupení pohraničních území Německu.

Záštitu nad celou akcí má Obec Orlické Záhoří za partnerství Města Rokytnice v Orlických horách. Garantem bojové ukázky je Muzeum Pevnost Hanička.

Spustit audio