V Hradci Králové připravují výstavu "Sny a vize" věnovanou Josefu Gočárovi

7. duben 2010

Nedávno jsme si připomněli 130. výročí narození slavného architekta Josefa Gočára. Jeho díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury. Vysoce oceňován je také jeho podíl na urbanistických koncepcích některých měst, zejména Hradce Králové. A právě Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravuje k poctě architekta Josefa Gočára zajímavou výstavu. Expozice trochu netradičně nepřipomene jeho stavby, ale naopak nerealizované plány. Výstavu "Sny a vize" věnovanou tvorbě architekta Josefa Gočára otevře královéhradecké muzeum 15. května 2010. Kurátorem výstavy je historik Jan Jakl, se kterým rozhovor připravila Dana Voňková.

Na počátku dvacátých let 20. století začal architekt Josef Gočár intenzivně pracovat v Hradci Králové. Postupně zde zpracoval územní plán města, vytvořil regulační plán nábřeží, výstavbu v Labské kotlině, školní bloky (Gymnázium J. K. Tyla) i střed města (dnešní Ulrichovo náměstí). Plány výstavby zahrnovaly rovněž systém vnějšího dopravního okruhu s radiálami směřujícími do centra města, mezi nimiž se střídají obytné čtvrti s plochami zeleně.

autor: DV
Spustit audio