Těšte se na barevný model Josefova!

31. květen 2012

Pevnost nechal postavit císař Josef II. ,aby bránila pruským vojskům vstoupit do východních Čech. Dnes je to velká vojenská rarita.

Josefovská pevnost zůstala do dnešních dnů zajímavou ukázkou vojenského pevnostního stavitelství 18.století a o její prohlídku je mezi turisty stále velký zájem.

Kašna Josefov

Byla dokončena v roce 1787. Císař Josef II. se domníval, že tak ochrání východní Čechy před pruskými vojsky.

Nakonec se pevnost ale do bojů vůbec nezapojila.

Rozsáhlý areál teď zmenšuje do měřítka 1:300 Vladimír Jirouš.

Redaktorce Daně Voňkové řekl, že barevný model pevnosti Josefov, na kterém začal pracovat, dokončí zhruba za rok a půl.

autor: DV
Spustit audio