O pořadu Techno

Magazín informací, zajímavostí a novinek z oblasti vědy, techniky a informatiky.

Technický pokrok se nedá zastavit. 

A zvláště v 21. století je vývoj tak překotný, že kdo chvíli stál, už stojí opodál! 

Nenechte si utéct informace a poznatky ze všech možných odvětví, které obohatí váš pohled na svět. 

Přinesou vám poznání, poučení, ale i nové otázky! 

Bez těch by ani další vývoj přeci nebyl možný. 

Historie

Techno vysíláme od roku 1997. 

Pořad připravují