Stříbrný rybník v Hradci Králové je opět čistý

23. září 2010

Stříbrný rybník patří mezi nejoblíbenější místa ke koupání pro obyvatele Hradce Králové a celého blízkého okolí. V měsíci srpnu zde Správa nemovitostí Hradec Králové realizuje projekt s názvem "Biologické snížení organického podílu v dnovém sedimentu a odstranění koloidních částic ve vznosu z vody". Právě díky tomuto projektu došlo k podstatnému vylepšení podmínek ke koupání. V první fázi byli odstraněny sinice a zlepšila se průhlednost vody, o čemž svědčí pravidelné odběry vzorků vody a měření průhlednosti vodního sloupce. Výsledky ukazují na úspěšnost zvolené metody a použité technologie.

Po provedené elktrokoagulaci realizační firmou Biocid se průhlednost vody zlepšila z původních 0,5 m na 1 m a výskyt cyanobakterií - sinic se snížil z původních cca 20.000 buněk/ml na současných 400-600 buněk/ml. Současně došlo k výraznému snížení hodnot ve všech mikrobiologických ukazatelích dle vyhl. č. 135/2004 Sb. MZČR. Jednoznačně lze říci, že voda je vhodná ke koupání bez jakýkoliv obav.
Po skončení sezony bude následovat II. etapa - odbahnění biologickou metodou.
Na cca. 5 hektarech z celé vodní plochy bude aplikována biotechnologie cíleně do dna. Aplikovaný preparát, který se bude cíleně z lodě zapravovat do bahna, je směsí 3 bakteriálních kultur. Všechny kmeny v něm obsažené se běžně vyskytují v přírodě. Při této metodě se účinnost pohybuje v rozmezí 80-85% organického podílu segmentu. První aplikace proběhne do dvou týdnů po skončení letní sezóny a potrvá asi 10-14 dní. Za necelých pět měsíců proběhne druhá aplikace, která by měla trvat stejně jako v předešlém případě. Zároveň bude celý proces průběžně monitorován.

Spustit audio