Stříbrný rybník se zbaví sinic a bahna

23. září 2010

Stříbrný rybník patří mezi nejoblíbenější místa ke koupání pro obyvatele Hradce Králové a celého blízkého okolí. Během následujících měsíců zde dojde k podstatnému vylepšení podmínek ke koupání. V první fázi půjde o odstranění sinic a průhlednosti vody, poté bude následovat odbahnění biologickou metodou. Oficiální název celé akce zní "Biologické snížení organického podílu v dnovém sedimentu a odstranění koloidních částic ve vznosu z vody". Už během probíhající letní sezony dojde k prvním pracím.

Na Stříbrném rybníku bude provedena elektrokoagulace, která zamezí tvorbě sinic a napomůže zlepšení průhlednosti vody. Elektrokoagulace je vlastně systém elektrolýzy vody pomocí mobilního reaktoru tvořeného sestavou hliníkových lamel, do kterých je přiváděn stejnosměrný proud nízkého napětí. Výsledkem je reakce, při které dochází ke vzniku mikrobublinek vodíku a kyslíku za současné tvorby kladných iontů hliníku. Tím pak dojde ke vzniku vloček, které na sebe "nabalí" sinice a organické nečistoty a následně klesají ke dnu. Účinnost je zhruba 50-100%.
Aplikace se provádí ponořením reaktoru do rybníku pomocí vlečné lodi. Tato metoda má hned několik výhod. Proudová hustota může být například regulována v závislosti na zjištěném množství nečistot ve vodě. Činnost reaktoru pak výrazně redukuje výskyt sinic v rybníku.
Elektrokoagulace bude aplikována 3 - 5 dní. Poté bude následovat asi třítýdenní přestávka, během které bude voda průběžně monitorována. Tato základní etapa elektrokoagulace bude opakována po celou dobu letní sezony. Aplikaci je samozřejmě možné provádět i dalších letech.
Ve druhé fázi, která bude následovat, bude hlavním cílem odbahnění. Na cca. 5 hektarech z celé vodní plochy bude aplikována biotechnologie cíleně do dna. Aplikovaný preparát, který se bude cíleně z lodě zapravovat do bahna, je směsí 3 bakteriálních kultur. Všechny kmeny v něm obsažené se běžně vyskytují v přírodě. Při této metodě se účinnost pohybuje v rozmezí 80-85% organického podílu segmentu. První aplikace proběhne do dvou týdnů po skončení letní sezóny a potrvá asi 10-14 dní. Za necelých pět měsíců proběhne druhá aplikace, která by měla trvat stejně jako v předešlém případě. Zároveň bude celý proces průběžně monitorován.

Spustit audio