Středočeský kraj se představí na výstavě v partnerském Burgundsku

7. duben 2003

Expozice s názvem Člověk utváří krajinu, krajina utváří člověka představí Středočeský kraj na připravované výstavě v partnerském francouzském regionu Burgundsko. Vernisáž v sídle jeho regionální rady v Dijonu se uskuteční 14. dubna.

Tématem výstavy je spojení tvářnosti a členitosti středočeské krajiny a fenoménu historického vývoje jejího osidlování. Expozice dokumentuje historické události, které překračují administrativní členění kraje. Tvůrci upozorňují na nejvýznamnější středočeské památky a jejich zasazení do krajiny. Expozici tvoří 12 panelů s texty ve francouzském překladu, fotografiemi a vitrínami s kopiemi uměleckých předmětů. Nechybějí zde tak například kopie středověkých mincí, náušnic z hradiště Stará Kouřim z 10. století či sošky Panny Marie Svatohorské.

Výstavu pod záštitou kraje připravilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a Státním památkovým ústavem středních Čech.

Burgundsko se představí také ve Středočeském kraji. V muzeu v Mělníku začne 3. dubna putovní výstava Fotografické pohledy na Burgundský kanál a jeho okolí v letech 1843 až 2003. Později se představí také v Mladé Boleslavi a Kouřimi. Představitelé obou regionů podepsali v září smlouvu o partnerské spolupráci.

Spustit audio