Středa: Dáte na svou intuici?

5. listopad 2014

Myslíte, že máte dobrou intuici a vychází vám? Řídíte se jí, pomáhá vám i v životě? Kdy jste na ni dali a jak to dopadlo?

Intuice znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje náhlé poznání, chápání, odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody.

Intuice může být podmíněna zkušeností a hraje významnou úlohu jak pro rychlé rozhodování pod časovým tlakem, tak také v umění a v každé tvořivé činnosti vůbec.

Příkladem intuice může být příběh Garyho Kleina o veliteli hasičů, který při zásahu uvnitř domu náhle zvolal "Rychle pryč!", aniž by věděl, proč to řekl. Jen co požárníci vyběhli ven, podlaha domu se zřítila.

Až poté si uvědomil, že požár byl neobvykle tichý a jeho uši byly neobvykle horké. Jeho dlouhou zkušeností získaný "šestý smysl pro nebezpečí" odhalil, že zdroj požáru nebyl v bytě, ale ve sklepě pod nimi.

Vědění bez znalosti o získání tohoto vědění není nic magického nebo neobvyklého: Nejde o výjimku, ale spíš o pravidlo naší psychologie.


autor: kas
Spustit audio