Skřivany na Novobydžovsku a Antarktida

22. září 2010

80. výročí českých polárních aktivit v Antarktidě, které se datují od vstupu prvního Čecha na tento kontinent, si ve čtvrtek 29. ledna 2009 připomenou účastníci slavnostního pořadu na základní škole ve Skřivanech. Právě v této obci na Novobydžovsku se narodil Václav Vojtěch, jenž byl oním prvním Čechem v Antarktidě. Program oslav začne ve čtvrtek ve 13 hodin a potrvá zhruba do půl čtvrté. "Roky 1928-30 znamenaly v dějinách polárních výzkumů definitivní přelom mezi takzvanou klasickou objevitelskou epochou a moderní etapou. V těchto letech se rodák ze Skřivan Václav Vojtěch, jako první Čech, vypravil s americkou expedicí admirála Byrda do Antarktidy. Expedice byla velmi úspěšná a za prokázané služby v expedici byl Vojtěch vyznamenán jako dosud jediný Čech Zlatou medailí Kongresu Spojených států," připomenul Michal Janouch z Polární sekce České geografické společnosti.

Dodal, že v rámci programu budou nejen prezentovány české aktivity v polárních a subpolárních oblastech v posledních desetiletích, ale bude tu představena také část budoucího českého výzkumu v Antarktidě. "Je součástí mezinárodního vědeckého programu a také jednou z priorit českého předsednictví EU v oblasti životního prostředí," uvedl Michal Janouch.

Spustit audio