Setkání představitelů Hradce Králové a Pardubic nad budoucností dopravy

23. září 2010

V restauraci U Nouzů v Hradišti na Písku na Pardubicku se dnes od 17:00 sejdou na pracovní večeři hejtmani Pardubického a Královéhradeckého kraje a primátoři měst Pardubic a Hradce Králové. Tématem společného setkání bude zejména dokončení dálnice D11 a výstavba rychlostní komunikace R35. R35 je rychlostní silnice pro motorová vozidla, která bude po svém dokončení s přibližně 250 km délky nejdelší tuzemskou rychlostní silnicí. Povede v úseku státní hranice SRN - Liberec - Turnov - Hradec Králové - Vysoké Mýto - Mohelnice - Olomouc - Lipník nad Bečvou.

Je důležitou dopravní tepnou především vnitrostátního významu a je též zahrnuta jako doplněk transevropské dálniční sítě TINA. Na úrovni vnitrostátní dopravy je důležitá pro spojení severu Moravy s východem a severem Čech (propojí po jejich dokončení dálnici D47 s dálnicí D11), na úrovni mezinárodní dopravy umožní kvalitní dálniční spojení se severem Německa (společně s D8 a D5) a s Polskem (napojení na D11). Nesmíme též opomenout význam v převedení části transitní dopravy z dálnice D1, která by měla využívat po jejím dokončení kratší trasu D11 + R35 mezi západem a východem.

Spustit audio