Rybova mše Hej, Mistře zněla Neratovem

23. září 2010

Neratov, místní část Bartošovic v Orlických horách na samých hranicích s Polskem, ožívá - dalším dokladem byla neděle 6. ledna 2008, kdy v obnovovaném poutním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Neratově od 14 hodin Mužský pěvecký sbor Litomyšl, Sbor paní a dívek Litomyšl a Litomyšlský symfonický orchestru provedly Rybovu mši Hej, Mistře. Tento tříkrálový koncert, jak pevně doufá Ludvík Klimeš ze Sdružení Neratov, se stane v obnovovaném svatostánku krásnou tradicí. "Jsme velmi vděční pěveckým sborům a orchestru, že i přes velkou nepřízeň počasí dorazili a k radosti všech brilantně předvedli tu "naši " Rybovu mši, kterou máme všichni tak rádi. Velký obdiv patří také všem, kteří k nám přijeli jako diváci."

"Přes veškerá varování ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s nepříznivým počasím se do Neratova vydali a věříme, že nelitují. Mezi nimi přes Šerlich přijela i senátorka Václava Domšová, která je velkou příznivkyní Neratova a jejíž přítomnost je pro nás vždy povzbuzením. Součástí koncertu byla i tříkrálová sbírka, zaměřená na nákup zdravotního zařízení pro jeho půjčovnu u Oblastní charity v Letohradě. Všem, kteří přispěli jak při koncertě, tak i při návštěvě Tří králů v Neratově, Podlesí a Bartošovicích v Orlických horách, patří velký dík," dodal Ludvík Klimeš ze Sdružení Neratov.
Do tohoto barokního poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, poškozeného koncem 2. světové války a doničeného za komunistického režimu, přicházely dříve tisíce poutníků a např. jen z kladské strany věřící ze 17 vesnic. Tento svatostánek z let 1723 - 33 byl po stránce architektonické představitelem radikálního baroka ve vesnickém prostředí a v době svého největšího rozkvětu se stal významným poutním místem a projevem duchovního života farnosti a okolí.
Zásluhu na jeho postupné obnově má Římskokatolická farnost Neratov ve spolupráci se Sdružením Neratov. Sdružení Neratov, které vzniklo v září 1992 jako nezávislé, nepolitické a nestátní dobrovolné společenství lidí, kteří se podílejí na obnovení poutního místa smíření v Neratově s tím, že přispějí k výstavbě, vybavení a provozování sociálních, charitativních, eventuálně zdravotnických zařízení, která slouží potřebným lidem. Jeho cílem je péče o lehce mentálně postižené, podpora pěstounských rodin, obnova poutního místa a rozvoj života v pohraničí.

Zdroj: Josef Krám

Spustit audio