Rozšíření Muzea války 1866 na Chlumu u Hradce Králové

5. únor 2010

Severozápadně od Hradce Králové na vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva. Téměř ihned po skončení válečných událostí bylo zahájeno budování četných pomníků a památníků bitvy a rozvinula se všestranná péče o ně. Přístavba Muzea války 1866 na Chlumu byla ukončena a správce objektu - Muzeum východních Čech v Hradci Králové - požádal o grant na vybavení vnitřních expozic. Rozšířenou nabídkou a službami muzea války 1866 se již zabývala Rada Královéhradeckého kraje. Podrobnosti k tématu sdělil ředitel královéhradeckého muzea Zdeněk Zahradník v následujícím příspěvku Daně Voňkové.

V centrálním prostoru bojiště bylo v roce 1936 vybudováno válečné muzeum, které v současnosti představuje ve své expozici výzbroj a výstroj všech armád zúčastněných v této druhé největší vojenské bitvě 19. století. V roce 1997 vyhlášená památková zóna Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové zahrnuje území, na kterém jsou rozmístěny více než čtyři stovky pomníků, individuálních hrobů i hromadných pohřebišť, z nichž nejvýznamnější jsou přístupné po značených turistických a cyklistických trasách i po speciálních naučných stezkách. Možnost dokonalého výhledu na celý centrální prostor bojiště nabízí od roku 1999 vyhlídková věž. Každoročně ve výroční dny bitvy se v prostoru památkové zóny konají pietní a vzpomínkové akce.

autor: DV
Spustit audio