Rozhoduje se o osudu Lázní Běloves

Stará kolonáda v Lázních Běloves

Osud známých Lázní Běloves a jejich znovuuvedení do provozu patří už několik let mezi priority města Náchoda. O jejich zprovoznění projevil v loňském roce zájem i krajský úřad. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání zástupců města s hejtmanem Lubomírem Francem. Schůzka byla víceméně informační záležitostí. Zástupci investora požádali u určité podklady týkající se zdravotnictví, kraj ústy hejtmana přislíbil potřebná data dodat s tím, že zpracovatel vyhodnotí ekonomiku, předloží kraji a potom se bude rozhodovat, jaký postoj kraj zaujme. Lázně jdou 5. března do dražby a jejich případný nový majitel může přijít se zajímavou nabídkou na spolupráci s městem či krajem.

Kraj má pochopitelně zájem na obnově běloveských lázní. Je to kromě jiného také otázka zaměstnanosti, tedy pracovních míst. Zváží své finanční možnosti a také dlouhodobé záměry, zda se v takovém projektu bude angažovat jako investor, případně jako provozovatel.
V úvahu přichází i možnost využít lázeňskou péči pro nemocnice podléhající Královéhradeckému kraji. Nutné je však zjistit, zda by to bylo po ekonomické stránce přínosné. Lékařská péče v nemocnicích je daleko dražší než lékařská péče v lázeňských zařízeních. Proto bude nutné všechno dobře spočítat a předložit zdravotnickému holdingu.
Zájemcem o výstavbu lázní v Bělovsi zůstává stále Východočeská stavební společnost a francouzská společnost Buik. I když podle starosty Náchoda Oldřicha Čtvrtečky se objevují i další zájemci. Situaci může navíc také ovlivnit případný prodej dosavadních, tedy jak se říká starých lázní, které jsou v rukách soukromých majitelů.