Proč je dobré chodit pravidelně na preventivní gynekologickou prohlídku? A co je její součástí?

14. srpen 2017

Jak často má žena chodit na preventivní prohlídku na gynekologii? Uvádí se „jednou ročně“ - znamená to až po uplynutí celého jednoho roku? Nebo mohu přijít i dřív, když předchozí prohlídka byla kalendářně v roce loňském?

Časové rozmezí a obsah preventivních prohlídek stanoví vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb. V kterém kalendářním roce prohlídka proběhla, není až tak podstatné - nemůžete na ni jít např. v polovině roku a pak hned na jaře roku dalšího.

Pro obor gynekologie a porodnictví je ve vyhlášce uvedeno, že preventivní prohlídky se provádějí od 15 let věku jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Dříve ve vyhlášce toto upřesnění nebylo, uváděl se jeden rok.

Výkon preventivní prohlídky v sobě zahrnuje i veškerá základní kolposkopická vyšetření a odběry cervikovaginální cytologie v průběhu jednoho roku, v němž bylo preventivní vyšetření provedeno.

Obsahem preventivního vyšetření je zjištění a aktualizace anamnézy, tj. potřebných osobních, rodinných i pracovních údajů, a vlastní vyšetření, které je vždy přizpůsobeno věku a tomu, zda žena je sexuálně aktivní.

Vyšetření se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem, lékař má také pohmatem vyšetřit mízní uzliny v oblasti pohlavních orgánů. Součástí preventivní prohlídky je v rámci screeningu karcinomu děložního čípku odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření.

Robotické centrum v Hradci Králové začalo operovat i gynekologické problémy

V 15 letech a dále od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu anebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů se provádí klinické vyšetření prsů, součástí první prohlídky u registrujícího lékaře má být nácvik samovyšetřování prsů.

Ženám ve věku od 45 let lékař předá doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření na některém z akreditovaných pracovišť, a to ve dvouletých intervalech.

V rámci preventivní prohlídky u gynekologa může být u pacientek od 50 let také vyšetření na přítomnost krve ve stolici. Neprovádí se, pokud ho již pro ženu zajistil její praktický lékař a výsledky jsou k dispozici. Pokud se žena starší 55 let rozhodne místo toho pro screeningovou kolonoskopii, dostane doporučení (od svého gynekologa nebo praktického lékaře) jednou za 10 let.

U preventivní prohlídky by nemělo rovněž chybět poučení o správných hygienických návycích a podle potřeby zajištění dispenzární či další specializované odborné péče.

Výsledkem prohlídky je závěr s návrhem na další postup. Při zjištění postižení, které je známkou celkového onemocnění nebo onemocnění patřících do péče jiných odborných lékařů, gynekolog informuje praktického lékaře nebo předá ženu do příslušné odborné péče. Při zjištění těhotenství je žena svým gynekologem sledována.

Radioporadna: MUDr. Taťána Rešlová, téma: Proč je dobré chodit pravidelně na preventivní gynekologické prohlídky? A co je její součástí? Zajímavá osobnost je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.