Pravidla soutěže Nalaďte si Vánoce 2015

1. prosinec 2015

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem "Nalaďte si Vánoce". Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové sídlem Havlíčkova 292, Hradec Králové 501 01 (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval partner soutěže Pivovar Distribuce s.r.o., Beas a.s. – Pekárna Lično, Rybářství Chlumec n/C a.s. a První Hradecká vzduchoplavební s.r.o. (dále uvádění jen jako "partner") a další reklamní předměty věnoval provozovatel.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královéhradeckého kraje od 14. 12. 2015 do 24. 12. 2015.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Během celé "soutěžní“ doby bude stanice ve svém vysílání pouštět "zvuk rolniček“, s větou "Nalaďte si vánoce! Český rozhlas Hradec Králové rozdává dárky". Jakmile tento zvuk posluchači uslyší, zavolají do vysílání na telefonní číslo 495 582 222 nebo 223. Ukázkový zvuk, který je použit v samotné anonci na soutěž, není považován za soutěžní signál. Moderátor stručný rozhovor zařadí do vysílání. Vždy prozradí jméno volajícího a přidělí cenu dle interního rozpisu provozovatele. V každém soutěžním dni může být odvysílán různý počet těchto znělek a může se tedy i zúčastnit různý počet soutěžících. V jednom dni tak může být odvysílán soutěžní zvuk vícekrát anebo také vůbec. Pro vysílání těchto zvuků nebude určen ani žádný pravidelný čas. Budou se vysílat nahodile. Jakmile posluchač zavolá, získává tím okamžitě cenu (třeba poukázku na vánočního kapra, vánoční ozdoby, vánoční pečivo, dárkové balení piva, pivní peteiner nebo poukázku na let balonem a další ceny).
6. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do 7-mi dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nejpozději však do 4. 1. 2016 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanoveného termínu, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
7. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adresách: http://www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
8. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
9. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
10. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
11. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
12. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
13. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetu.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

S hereckými hvězdami poznejte tajemství textu starého dva tisíce let

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

O věrné lásce statečného Chairea a sličné Kallirhoy

Koupit

Román byl napsán pravděpodobně už v prvním století našeho letopočtu a možná dokonce i dříve. Jde o první dochovaný milostný a zároveň i dobrodružný román nejenom antického, ale vůbec evropského písemnictví.