Praktický rádce pro hospodaření v CHKO

CHKO Broumovsko

Praktický rádce pro hospodaření v CHKO, to je název brožury, která je určená nejen odborníků, ale i laické veřejnosti. Odborná pomoc, ta je určená jednak zemědělcům v této oblasti, ale také všem, kteří nějakým způsobem přicházejí do styku s krajinou Broumovska. Připravila ji Správa CHKO Broumovsko ve spolupráci s Institutem aplikované ekologie Daphne České republiky. Součástí brožury je volně vložené schéma s přehledem dotací dostupných pro zemědělce na celém území Chráněné krajinné oblasti. Na 64 stranách tohoto praktického rádce pro hospodaření jsou uvedené také základní informace o tématech, jako například zalesňování, pozemkové úpravy, prodej ze dvora, Natura 2000, stavby a rekonstrukce domů na území CHKO a podobně.

Brožura je navíc přehledně rozčleněná do 30 samostatných kapitol, které obsahují shrnutí problematiky a popis praktického řešení konkrétních problémů. Většina témat je jaksi odlehčená zajímavými obrázky. Důležitou součástí každé kapitoly jsou užitečné odkazy na další zdroje informací, na kontakty na příslušné úřady. Pracovníci Správy CHKO jsou přesvědčeni, že brožura tak usnadní obyvatelům Broumovska orientaci v legislativě a také přispěje k pochopení ochranářských opatření. Tiskovina je k dispozici zdarma právě na Správě CHKO v Polici nad Metují.