Podnikatelé se i letos mohou ucházet o titul krajské stavby roku

logo Stavba roku

Již pošesté se budou moci stavební firmy, investoři nebo projektanti zapojit do soutěže o stavbu roku Královéhradeckého kraje. V letošním roce budou odborníci hodnotit díla ve čtyřech kategoriích. Kromě domů pro bydlení a rodinných domů se mohou do soutěže zapojit i stavby občanské vybavenosti, průmyslové a zemědělské a dopravní a inženýrské stavby. Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Lubomíra France. "Cílem soutěže je seznámit veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji. Akce přispívá i ke zviditelnění a podpoře stavebních společností v regionu," uvedl hejtman Franc. Další informace je možné najít na internetových stránkách www.sps.cz.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 30. června. Odborníci budou u staveb hodnotit mimo jiné jejich architektonické vyznění a přínos, prostorové a funkční řešení, začlenění do prostředí, kvalitu stavebních prací či vhodné použití materiálů. V roce 2008 si titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2008 odnesly bytový dům v Jičíně, Mateřská škola Tyršovy sady v Hostinném a úpravy rybníku v Prkenném Dole. Loni se do soutěže přihlásilo 16 staveb.
Krajskou soutěž o stavbu roku tradičně pořádá Královéhradecký kraj s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové.