Okresní archiv v Náchodě získal unikátní Mattioliho Herbář

Mattioliho herbář

Unikátní čtyři sta let starý Mattioliho Herbář předal v těchto dnech Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Státnímu okresnímu archivu v Náchodě. Herbář je jednou z nejvýznamnějších botanických knih šestnáctého století, knihou praktickou a zároveň na vysoké odborné úrovni. Autorem je význačný italský botanik a lékař Pietro Andrea Mattioli a první verze textu Herbáře vyšla italsky v roce 1544. Nejvýznamnější částí souboru archiválií je vzácný starý tisk z roku 1596, tedy rozšířené české Veleslavínovo vydání Mattioliho Herbáře. Tuto unikátní knihu získal stát jako takzvanou odúmrť na základě rozhodnutí soudu, odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky.

A proč takovou unikátní knihu získal právě náchodský archiv? V Herbáři jsou mimo jiné dobové rukopisné spisky, které obsahují místopisné názvy vztahující se právě k náchodskému regionu. A Mattioliho Herbář je cenný zejména pro tuto oblast. Od roku 1802 Herbář střídal majitele právě v náchodském regionu, kdy ho získal učitel a varhaník František Erben z Jaroměře, později pak mistr koželužský Johan z Police nad Metují, mlynář v Bukovici a nakonec i náchodský písmák Celestýn Bydelský, který zajímavé historické poznatky poskytoval také spisovateli Aloisu Jiráskovi.