Nové Město nad Metují rozjíždí druhou etapu sanace znečištěné podzemní vody

13. srpen 2013

V Novém Městě nad Metují vyměřují pracovníci specializované firmy zhruba stovku míst pro budoucí průzkumné vrty. Ty by měly zároveň pomoci sanovat kontaminovanou spodní vodu v hloubce 25 metrů. Na problém se přišlo náhodou už v roce 1988. Kdo znečištění zavinil, nikdo neví. Tehdy používaly chlorované uhlovodíky čtyři firmy ve městě.

„Sanace bude probíhat tím způsobem, že se vyvrtají vrty, do kterých se budou zasakovat různá činidla, která s těmi chlorovanými uhlovodíky v podzemních vodách zareagují, a dojde k vyčištění. V této druhé etapě by měly být vyzkoušeny tři metody, které připadají v úvahu,“ vysvětluje Pavel Štras z odboru životního prostředí.

„Jedna z metod je biologická, kde se v podzemních vodách navodí určité prostředí pro samovolný rozklad chlorovaných uhlovodíků, a další dvě metody jsou chemické,“ dodává.

Když bylo v roce 1988 zjištěno znečištění podzemní vody, čtyři vodárenské vrty pod Novým Městem byly podle Štrase okamžitě vyřazeny z provozu a město se napojilo na skupinový vodovod z Poličské pánve.

O několik kilometrů dále směrem na Bohuslavice se ale nachází vodárenská oblast Litá, která je zdrojem pro Hradec Králové. Podle odhadů tam voda kontaminovaná chlorovanými uhlovodíky doteče zhruba za 20 let.

„Prvotní zásah musí proběhnout tady, protože koncentrace tady jsou samozřejmě nejvyšší, tak je nejefektivnější to podchytit tam. Přítoky do Lité jdou i z jiných směrů než jen od Nového Města, takže koncentrace by v Lité byly natolik malé, že by nemělo cenu to tam v těch vodárenských vrtech nějak zásadně čistit,“ uzavírá Štras.

autor: KS
Spustit audio