Nová košile i kabát pro Střelnici ve Vrchlabí

22. září 2010

Město Vrchlabí získalo významnou finanční dotaci z Evropské unie na zásadní rekonstrukci svého kulturního domu Střelnice. Jednou ze základních potřeb života obyvatel města je kultura, spolkové a společenské dění. Stánkem, kde se odehrává podstatná část těchto aktivit ve Vrchlabí je Kulturní dům Střelnice. Po více než 30 letech prochází objekt zásadní přestavbou a rekonstrukcí. Investováno bude zhruba 35 milionů korun včetně DPH, z toho Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu přispěje 27 miliony korun, město Vrchlabí doplatí necelých 10 procent. Město do oprav Střelnice v minulosti každoročně investovalo. Kompletně byla rekonstruována kanalizace, kuchyně, sociální zařízení, hospoda, parkoviště. Instalováno bylo nové osvětlení pódia. Vznikl hudební klub Kotelna, Galerie na půdě.

Letos v březnu byla rekonstrukce zahájena z vlastních prostředků. Pokud by však Vrchlabí dotaci nezískalo, práce byla rozložena na tři roky. S finančními prostředky Evropské unie bude vše dokončeno v roce 2009.
První etapa bude dokončena v září tohoto roku a zahrnuje rekonstrukci střechy. Provoz Střelnice nebude během plesové sezony, respektive do konce března, přerušen. V průběhu zimy budou pokračovat vnitřní práce, které nenaruší dění. Připraveno je nejen "oživení" obložení celého interiéru v někdejším dobovém stylu, nově bude upraveno jeviště se vstupem do klubu "Kotelna", šatny herců, kulisárna, sociální zázemí, vybudována nová zkušebna a v podkroví klubovna, upraveny šatny pro veřejnost. Rekonstruovány budou rozvody topných médií tak, aby byly rozděleny do tří bloků pro samostatné topení v kancelářích, hospodě i v sále. Počítáno je s novým vnitřním vybavením jako jsou stoly, židle, opona a jevištní technika. Zcela nová bude fasáda s výměnou oken. V projektu stavby je počítáno s věžičkami, aby se celý dům navrátil do původního stylu ze začátku minulého století. Cílem je vybudovat důstojný kulturní "stánek" pro potřeby všech obyvatel.

Spustit audio