Nedělní Noční linka: Pobyt v nemocnici

Kolikrát v životě jste byli v nemocnici? Jaké máte osobní zkušenosti? Jak se k vám chovali lékaři a sestřičky? Jak jste byli spokojeni s jídlem? Co spolupacienti, vycházeli jste s nimi dobře? Pokud ne, tak proč?

Nemocnice (hovorově a slangově špitál, někdy lazaret) je lékařské zařízení určené k léčení lidí. Klasická nemocnice v rozvinutých zemích se skládá z několika částí – lůžková oddělení, specializované ambulance, paraklinická oddělení, technické zázemí a vedení (management).